11 czerwca 2021

Odezwa burmistrza Pawła Machy do mieszkańców ws. nagrody finansowej dla pracowników jednostek organizacyjnych

Na stronie Urzędu Miejskiego został opublikowany list burmistrza Pawła Machy odnoszący się do pojawiających się w mediach informacjach o przeznaczeniu nagrody finansowej w wysokości 200 zł dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Kuźnia Raciborska.


Drodzy Mieszkańcy,

W związku z licznymi informacjami w mediach dotyczącymi uruchomienia programu wypłat kwoty 200,00 zł dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Kuźnia Raciborska należą się Państwu z mojej strony wyjaśnienia.

Głównym celem zachęt do szczepień jest przygotowanie Gminy do sprawnego, płynnego i bezpiecznego funkcjonowania samorządu, który jest w pewnym sensie przedsiębiorstwem. Działają w nim szkoły, przedszkola, ZGKiM, MOPS, MOKSiR, GOTiP, Urząd Miejski, a także GPWiK - gminna spółka z o.o. Pomysł pojawił się w momencie, kiedy szczepienia są już dostępne dla wszystkich Mieszkańców, dla których dodatkowo uruchomiliśmy na terenie Gminy Powszechny Punkt Szczepień.


Ubiegły rok naznaczony pandemią spowodował wiele utrudnień i niedogodności, w znacznym stopniu także w instytucjach samorządowych. Nieobecności w pracy spowodowane przebywaniem na kwarantannie, zachorowaniem na koronawirusa oraz koniecznością pracy zdalnej dotknęły wszystkich. Zamknięte były m. in.: instytucje kultury, mocno ograniczony dostęp do urzędu, zamknięto świetlice i biblioteki, a szkoły pracowały przez wiele miesięcy zdalnie. Jednocześnie konieczne było zapewnienie ciągłości w odbieraniu śmieci, zapewnieniu wody w kranach czy funkcjonowanie kanalizacji. Awarii, które wydarzyły się w tych obszarach nie da się usunąć pracując zdalnie. Potrzebni są pracownicy. Liczba nieprzepracowanych roboczogodzin znacząco wpływa na opóźnienie w realizacji bieżących zadań, inwestycji czy też osiąganiu wyników i celów. Kwota przeznaczona na zaplanowane nagrody jest niewspółmierna w stosunku do strat, jakie powodują nieobecności pracowników wszystkich instytucji gminnych. Ma także zapobiegać powstawaniu takich sytuacji w przyszłości.

Chcąc zapewnić bezpieczne i sprawne funkcjonowanie całej struktury Gminy Kuźnia Raciborska w czasach obecnych nie ma innych narzędzi jak szczepienia. Lekarstwa na koronawirusa na dzień dzisiejszy jeszcze wciąż nie mamy.

Nagroda za promocję zdrowia i wzajemnego bezpieczeństwa w miejscu pracy to także weryfikacja indywidualnego podejścia członków zespołów, pracujących dla społeczności lokalnej, do wzajemnej odpowiedzialności. Nie może być, moim zdaniem, sytuacji, w której pracownik podległej mi instytucji będzie stanowił zagrożenie dla pracodawcy, którym jest społeczeństwo.

W sytuacji zagrożenia tylko razem, będąc odpowiedzialni za siebie nawzajem, jesteśmy w stanie poradzić sobie z problemem.

"Wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka" (Alexis de Tocqueville)

Z poważaniem i życzeniami zdrowia

Burmistrz
/-/ Paweł Macha

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz