30 czerwca 2010

TMZR wyremontuje kolejne nagrobki

Już niebawem rozpoczną się prace remontowe kolejnych obiektów, które znajdują się na kuźniańskiej nekropolii. W pierwszej kolejności, renowacji zostaną poddane tzw. mogiły bezimienne, usytuowane po lewej stronie cmentarza.

100626_remont_nagrobkow_bezimiennych_2.JPG


Piszę bezimienne, ponieważ nagrobki - poza fundamentami, wspornikiem pod tablicę inskrypcyjną oraz zdobionymi ogrodzeniami (te są już odrestaurowane) - nie zawierają nic więcej. Mogiły pochodzą najprawdopodobniej sprzed 1945 r., a to sprowadza się do tego, że do dziś nie zachowały się żadne dokumenty, w których odnotowano zgon pochowanych tam osób. Nawet najstarsi mieszkańcy Kuźni, do których zwracaliśmy się z prośbą o pomoc, nie pamiętają, kto w tych miejscach spoczywa.

100626_remont_nagrobkow_bezimiennych_3.JPG


Zdajemy sobie sprawę, że internet, to obecnie nieocenione i dalekobieżne źródło przekazu informacji, dlatego też prosimy osoby - głównie byłych mieszkańców Kuźni Raciborskiej, którzy osiedli gdzieś poza granicami naszego kraju - o pomoc w rozwiązaniu tej zagadki. A nuż może dzięki Państwa pomocy uda się dociec, czyje prochy spoczęły przed 1945 rokiem na kuźniańskiej nekropolii.

100626_remont_nagrobkow_bezimiennych_4.JPG


Miejsce mających wkrótce nastąpić prac remontowych zostało starannie zabezpieczone taśmą ostrzegawczą. Kontynuacja robót przewidziana jest na 10 lipca. O postępach prac renowacyjnych, będziemy informować na bieżąco.

A tak wyglądały omawiane mogiły przed rozpoczęciem prac renowacyjnych oraz po zdemontowaniu zdobionych ogrodzeń:

100626_remont_nagrobkow_bezimiennych_5.JPG


100626_remont_nagrobkow_bezimiennych_6.JPG


100626_remont_nagrobkow_bezimiennych_7.JPG


100626_remont_nagrobkow_bezimiennych_8.JPG


/Artykuł zaczerpnięty z portalu www.tmzr-kuznia.eu/

28 czerwca 2010

Ruszyła Nieobozowa Akcja Letnia

Od dziś, przez najbliższe dwa tygodnie, chętni mogą brać udział w Nieobozowej Akcji Letniej, organizowanej wspólnie przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz Hufiec ZHP im. Alojzego Wilka.

Image and video hosting by TinyPic


W pierwszym dniu akcji, udział wzięło 40 osób. Każdego dnia zajęcia trwają 4 godziny (10:00-14:00). Na najmłodszych czekają rozmaite konkursy oraz zabawy. Dziś odbył się mecz piłki nożnej, rzut lotką do tarczy, można było zagrać w kręgle czy też wykonać jakiś rysunek na asfalcie.

Image and video hosting by TinyPic


Rodzice dzieci, które chciałyby również uczestniczyć w NAL, mogą nadal zgłaszać swoje pociechy do koordynatora akcji - hm. Romany Serafin.

Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic

Porażka na pożegnanie...

25 czerwca 2010

Burmistrz nagrodziła najlepszych uczniów

Image and video hosting by TinyPic


Damian Śmietana - uczeń wzorowy, brał udział drugim etapie konkursu interdyscyplinarnego. Ukończył Szkołę Młodego Ekologa. Zdobył najwyższą ilość punktów w szkolnym etapie konkursu z języka angielskiego The Globe. Jest aktywnym członkiem ZHP i przybocznym drużyny harcerskiej. Średnia ocen: 5,2 w klasie V i 5,36 w klasie VI. Ilość punktów na sprawdzianie kompetencji - 38.

Image and video hosting by TinyPic


Tymoteusz Malecha - uczeń wzorowo zachowujący się w szkole i poza nią. Aktywnie uczestniczył w licznych kołach zainteresowań. Zajął drugie miejsce w szkolnym konkursie j. angielskiego The Globe. Ilość punktów ze sprawdzianu - 36, średnia ocen: 5,0.

Image and video hosting by TinyPic


Agata Kocjan - uczennica zachowująca się wzorowo w szkole i poza nią. Osiągnęła bardzo dobre wyniki w nauce. Aktywnie działała w Szkole Młodego Ekologa. Osiągała sukcesy w konkursach plastycznych. Średnia ocen: 5,0 i 5,1 oraz 34 punkty ze sprawdzianu.

Image and video hosting by TinyPic


Patryk Żurek - osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce. Reprezentował szkołę w konkursie interdyscyplinarnym na szczeblu rejonowym. Aktywnie uczestniczył w zajęciach kółka literackiego. Odnosił sukcesy w Powiatowym Konkursie Matematycznym "Czar Par". Ze sprawdzianu kompetencji uzyskał 38 punktów, średnia ocen to 5,1 w klasie V i 5,3 w klasie VI.

Image and video hosting by TinyPic


Katarzyna Słowiak - pełniła obowiązki przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego, reprezentowała społeczność uczniowską podczas zebrań, apeli i akademii. Przygotowywała i prowadziła uroczystości szkolne. Nadzorowała prace nad redakcją szkolnej gazetki "Okiem ucznia", wchodziła w skład zespołu redakcyjnego. Była inicjatorką różnorodnych konkursów szkolnych, zabaw i dyskotek dla dzieci. Służyła radą i pomocą młodszym koleżankom i kolegom. Średnia ocen osiągniętych przez te uczennicę to 4,8 (kl. V) oraz 5,3 (kl. VI). Ilość punktów: 34.

Image and video hosting by TinyPic


Dominika Kalemba - uczennica wzorowa pod względem zachowania w szkole i poza nią. Osiągnęła bardzo dobre wyniki w nauce. Aktywnie działała w kółku literackim. Reprezentowała szkołę w Powiatowym Turnieju Piłki Ręcznej. 5,1 i 5,4 to średnia z klasie V i VI oraz 33 punkty ze sprawdzianu kompetencji.

Image and video hosting by TinyPic


Roman Kluger - uczestnik II etapu konkursu interdyscyplinarnego, zajął V miejsce w powiatowym konkursie matematyczno-ekologicznym "EKOMAT". Średnia ocen w klasie V: 5,27, w szóstej: 5,25; ilość punktów ze sprawdzianu - 36.

Image and video hosting by TinyPic


Szymon Krzyżanowski - otrzymał wyróżnienie w międzynarodowym konkursie matematycznym "Kangur", zajął też III miejsce w konkursie matematycznym o Puchar Prezydenta Raciborza. Uzyskane punkty ze sprawdzianu kompetencji - 39; średnia ocen: 5,0.
Klaudia Kieś - członkini chóru szkolnego "Crescendo", przewodnicząca klasy, jest również członkiem zespołu teatralnego "Gustliki" prowadzonego przez Barbarę Gromotkę. Odnosi także sukcesy sportowe: II miejsce w indywidualnych biegach przełajowych. Uzyskana średnia w klasie V i VI: 4,81 i 5,0. Ilość punktów - 35.

Image and video hosting by TinyPic


Michaela Bretsznajder - uczennica z bardzo dobrym zachowaniem, wyróżniająca się średnią ocen 5,0 (klasa V) oraz 5,27 (klasa VI). Ze sprawdzianu kompetencji uzyskała 36 punktów.

Image and video hosting by TinyPic


Monika Mamczur - uczestniczka kuratoryjnych konkursów przedmiotowych, konkursów na szczeblu gminy i powiatu. Monika, to uczennica o wysokiej kulturze osobistej, z wyjątkowym poczuciem odpowiedzialności za realizację powierzonych jej zadań, osiągająca wyróżniające wyniki w nauce. Jest osobą kreatywną, aktywną społecznie, działającą na rzecz klasy, szkoły i środowiska. Wolontariuszka. Uzyskała 85 punktów z egzaminu gimnazjalnego; średnia ocen: 5,0.

Image and video hosting by TinyPic


Alicja Zawada - osoba bardzo utalentowana, sumienna, uczynna, sympatyczna i bardzo lubiana wśród rówieśników. Przez wszystkie lata uczęszczania do szkoły uzyskiwała najwyższą średnią ocen oraz wzorowe zachowanie. Uczennica, mimo swej niepełnosprawności (jest osobą niesłyszącą), chętnie angażowała się w prace dodatkowe, pomoc w akcjach szkolnych i organizację imprez. Często wdrażała nowe pomysły. Alicja lubi rozwijać swoje zainteresowania. Chętnie uczestniczyła w konkursach przedmiotowych (szczególnie matematycznych, fizycznych - np. "Lwiątko"), olimpiadach. Jest uzdolniona również plastycznie. Często przygotowuje piękne prace plastyczne na konkursy (np. "Klasa ze snów"). Jej pasją jest również sport, dlatego uczęszcza na dodatkowe zajęcia sportowe, bierze udział w zawodach piłki ręcznej, biegach przełajowych i szachach na szczeblu powiatu, osiągając różne sukcesy.

Image and video hosting by TinyPic


Sara Smyczek - przewodnicząca szkoły, zajęła I miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Ziemi Raciborskiej, zaangażowana w pracę społeczną w szkole (biblioteka), brała udział w programie World Teach "Wakacje z angielskim" - gościła wolontariuszkę w domu podczas ubiegłorocznych wakacji. Tańczy w zespole tanecznym "Respect" (brała udział w licznych przeglądach i festiwalach); redaktorka szkolnej gazetki "Rudzik". Uzyskana średnia ocen: 5,25 (klasa II) i 5,31 (klasa III). Zdobyła 83 punkty z egzaminu gimnazjalnego oraz 46 punktów za język angielski).

15 czerwca 2010

Siatkarze z Turza szukają chętnych do gry

Zabytek też ma swoje święto

W sobotę, 12 czerwca na terenie Skansenu Zabytkowej Kolei Wąskotorowej w Rudach odbyła się impreza pn. "Święto Szlaku Zabytków Techniki".

Image and video hosting by TinyPic


Szlak Zabytków Techniki obejmuje całe województwo śląskie i rozciąga się od Częstochowy po Żywiec oraz od Rud po Mysłowice. W sumie jest to 29 obiektów w 23 miejscowościach. Jednym z nich jest rudzki Skansen Zabytkowej Kolei Wąskotorowej, nad którym od 1 stycznia 2009 r. pieczę sprawuje Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej.

Image and video hosting by TinyPic


Tego pięknego i słonecznego dnia na odwiedzających to istne muzeum na wolnym powietrzu czekał szereg atrakcji. Przed publicznością wystąpiły zespoły grające muzykę folkową - Yaroslav oraz Wersja Robocza. Nieco inny klimat zaprezentowała Basia Beuth z zespołem. W świat bębnów wprowadziła zgromadzonych przed sceną dość mocno okrojona grupa Tumbao ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu.

Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic


Rozrywki nie zabrakło poza sceną. W sąsiedztwie starych i wysłużonych pojazdów wojskowych chętni mogli spróbować swych sił w strzelaniu z łuku do tarczy. Kolejka ustawiła się również do ręcznej drezyny, którą - pokonując dystans około 10 metrów - należało zatrzymać tuż przed ustawioną na torach przeszkodą. Precyzyjnych pomiarów dokonywał Stefan Wardenga. Zadanie - choć z pozoru proste - nie zawsze kończyło się sukcesem.

Image and video hosting by TinyPic


Ogromnym powodzeniem cieszyły się ponadto przejażdżki kolejką wąskotorową. Wagoniki, ciągnięte przez lokomotywy spalinowe pamiętające czasy Władysława Gomółki czy Edwarda Gierka - na niejednym turyście robiły oszałamiające wrażenie. Z wycieczki siedmiokilometrowy odcinkiem łączący Rudy ze stacją w Stanicy oraz przystankiem w Paproci skorzystało w sumie blisko 300 osób.

Image and video hosting by TinyPic


W trakcie pobytu w skansenie można było zwiedzić lokomotywownię (prócz taboru, są tam szyny z 1888 r. wyprodukowane w funkcjonujących do dziś zakładach Kruppa) czy wagonownię, gdzie znajdują się stare lokomotywy, które - po gruntownym remoncie - ponownie ruszą na wąski tor. Na stację niebawem wjedzie także wąskotorowy parowóz - ewenement w skali europejskiej.

/Artykuł zaczerpnięto z www.raciborz.com.pl/

11 czerwca 2010

Wielkie święto na rudzkiej wąskotorówce już dziś!

Program imprezy przedstawiał się będzie następująco:


15:10 Odjazd pociągu - kierunek: "Indianie" - wioska indiańska
15:45 I Konkurs z nagrodami
16:00 Pierwszy artysta na scenie
16:45 II Konkurs z nagrodami
17:00 Odjazd pociągu - kierunek: "Indianie" - wioska indiańska
17:30 Koncert zespołu "Wersja Robocza" (muzyka irlandzka i celtycka)
18:45 III Konkurs z nagrodami
19:00 Artysta na scenie (monologi kolejkowe)
19:30 Koncert

Zobacz trasę przejazdu kolejki


Rudy-Paproć:
Rudy-Stanica:


07 czerwca 2010

Rodzinny festyn przy Bema 7

Około 200 osób – głównie mieszkańców bloku przy ul. Bema 7 – relaksowało się dziś w trakcie rodzinnej imprezy, którą zorganizowano z okazji 35. rocznicy istnienia budynku.

Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic


Pomysł zorganizowania wspólnej zabawy narodził się w ubiegłym roku. Wszystko zbiegło się z nadaniem estetyki całemu otoczeniu, w którym znajduje się blok. Zasadzone przed klatkami schodowymi kwiaty i ozdobne drzewka oraz posiana trawa wymagają jednak stałej i systematycznej opieki.

Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic


Toteż – jak zaznacza Teresa Szczur – pomysłodawczyni rodzinnego mini-festynu – za pieniądze uzyskane ze sprzedaży serwowanych przed blokiem ciast, pieczonej kiełbaski, prażonej kukurydzy i innych smakołyków (większość przygotowana we własnym zakresie) – zostanie zakupiona elektryczna kosiareczka, która ułatwi pielęgnację obejść. – A jeśli zostanie jeszcze trochę pieniędzy, chcielibyśmy kupić dla młodzieży kosz do gry w koszykówkę – dodaje organizatorka zabawy.

Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic


Podczas, gdy dorośli zajęci byli spożywaniem posiłku oraz sąsiedzkimi rozmowami, dzieci spędzały wolny czas na zabawie. Na placu przy bloku rozstawione były batuty, mini-strzelnica sportowa oraz popularna zuska.

Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic


Festynowi towarzyszyła wspaniała atmosfera oraz – co najważniejsze – pogoda, która w ostatnich tygodniach nas nie rozpieszczała. Dziś już wiadomo, że nie jest to ostatni tego rodzaju festyn przy tej ulicy. W przyszłym roku w zabawę mają się włączyć również mieszkańcy z ul. Bema 5.

Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic