26 września 2023

Koncert organowo-wokalny w 120. rocznicę poświęcenia kościoła

Stowarzyszenie Mieszkańców "Kuźnia Przyszłości" serdecznie zaprasza uroczysty koncert organowo-wokalny z okazji 120. rocznicy poświęcenia kuźniańskiej świątyni, który odbędzie się w niedzielę, 1 października o godz. 16:00 w kościele pw. św. Marii Magdaleny.

25 września 2023

Wysoka frekwencja I Krajoznawczego Rajdu Rowerowego dla Małych i Dużych

W imprezie plenerowej, która odbyła się w sobotę, 23 września, a której organizatorem była rudzka książnica wzięło udział łącznie 115 rowerzystów. Mimo, że aura cały czas trzymała nas w niepewności, sfinalizowaliśmy to wydarzenie z sukcesem - czytamy w nadesłanej relacji.

Rafamet S.A. opublikował wyniki finansowe za I półrocze 2023

Za pierwsze półrocze firma Rafamet S.A. zanotowała 3,8 mln zł straty, wobec 2,8 mln zł straty analogicznie w roku ubiegłym. Decydujący wpływ na wyniki spółki miały sytuacja geopolityczna, skokowy wzrost cen energii oraz wzrost kosztów obsługi kredytów.

Szkoła w Rudach świętowała 340-lecie odsieczy wiedeńskiej

12 września 1683 r. miała miejsce słynna bitwa pod Wiedniem, gdzie wojskami polskimi i cesarskimi, walczącymi z armią Imperium Osmańskiego, dowodził król Jan III Sobieski - patron rudzkiej szkoły.

Nawigacja wewnątrzbudynkowa: dostęp do edukacji wyższej dla osób z niepełnosprawnościami

Dostęp do przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami jest jednym z ich podstawowych praw obywatelskich. Tak samo jako dostęp do edukacji. Im wyższy poziom wykształcenia, tym wyższy poziom aktywności zawodowej.