27 września 2010

Katarzyna Słowiak wyróżniona przez BTA "Kompas" z Gdańska

Latem 2010 roku, Katarzyna Słowiak, uczennica Państwa Szkoły, brała udział w organizowanym przez nasze Biuro obozie "Interkamp". Mamy przyjemność poinformować, że Kasia w szczególny sposób wyróżniła się na obozie aktorskim. Doceniliśmy nie tylko jej talent, nieprzeciętne umiejętności i kreatywność, ale także optymizm i zaangażowanie w animację życia obozowego. Dla swoich rówieśników Kasia stanowiła zawsze wzór, a dla wychowawców i opiekunów była nieocenioną pomocą. Za swoją wspaniałą postawę na obozie, podczas Finałowego Pokazu, Kasia została nagrodzona "Interkampką" - nagrodą specjalną dla Uczestników wyróżniających się talentem, osobowością i pracowitością na obozie.

Tworząc projekt "Interkamp" chcieliśmy, aby połączył on naukę, twórczą zabawę i aktywny wypoczynek. Ideą przyświecającą powstaniu projektu "Interkamp" było zorganizowanie interdyscyplinarnych obozów, podczas których każdy znajdzie dziedzinę, w której mógłby się wyspecjalizować. Na podstawie naszych wieloletnich doświadczeń oraz najlepszych wzorców, staramy się tworzyć i organizować ciekawe programy artystyczne, medialne i komputerowe, pozwalające pogłębić zainteresowanie dzieci i młodzieży. Dzięki takim uczestnikom jak Kasia wierzymy, że nasze działania mają sens. Jej nieograniczona wyobraźnia była dla nas inspiracją, a nieustający głód wiedzy wyzwaniem, któremu - mamy nadzieję - udało nam się sprostać.

Gratulujemy Państwa Szkole sukcesów edukacyjnych i wychowawczych oraz życzymy radości i satysfakcji z wielkiej Przygody, jaką jest spotkanie i obcowanie z tak zdolnymi, młodymi ludźmi jak Kasia. Wychowanie człowieka kulturalnego, tolerancyjnego, wrażliwego, odpowiedzialnego za siebie i innych to misja, którą Państwa Szkoła wypełnia wzorowo. Mamy wielką nadzieję, że godne reprezentowanie przez Kasię barw Szkoły zostanie przez Państwa docenione, a o jej sukcesach dowie się Kadra Pedagogiczna oraz rówieśnicy.

Z poważaniem,
Agnieszka Cheba
Koordynator Projektu "Interkamp"

Image and video hosting by tylkokuznia.info


***


Katarzyna Słowiak - w roku szkolnym 2009/2010 pełniła obowiązki przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. J. Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej, reprezentowała społeczność uczniowską podczas zebrań, apeli i akademii. Przygotowywała i prowadziła uroczystości szkolne. Bardzo aktywnie działała w Samorządzie. Nadzorowała prace nad redakcją szkolnej gazetki "Okiem ucznia", wchodziła w skład zespołu redakcyjnego. Była inicjatorką różnorodnych konkursów szkolnych, zabaw i dyskotek dla dzieci. Służyła radą i pomocą młodszym koleżankom i kolegom. Była uczennicą bardzo dobrą, zawsze wzorową, prawdziwym wzorem do naśladowania dla młodszych kolegów i rówieśników.

Jest to osoba o bardzo wysokiej kulturze osobistej, aktywna, chętna do pracy i pełna pomysłów. Jako szkoła jesteśmy dumni, że w taki właśnie sposób dała się poznać nie tylko naszej szkolnej społeczności.

Obecnie Kasia jest uczennicą I klasy Gimnazjum nr 1 w Raciborzu.

26 września 2010

Japończycy są zadowoleni

Każda maszyna waży ponad 400 ton, a mimo to jest w stanie obrabiać przedmioty o ciężarze przekraczającym 200 ton bardzo precyzyjnie, z dokładnością do setnych części milimetra. W świecie jest niewielu producentów, którzy sobie z takim zadaniem radzą. - Z jednej strony mamy potężną maszynę, a z drugiej ciężki przedmiot, który trzeba obrobić z precyzją wymaganą dla małych tokarek. Sprzężenie tych dwóch wymagań jest tutaj wyjątkowe. Z tą wyjątkowością w świecie radzi sobie nieliczna grupa producentów obrabiarek, wśród nich nasza fabryka – mówi Maciej Michalik, wiceprezes zarządu i dyrektor handlowy RAFAMET S.A.

Czytaj więcej

"Venezia" górą

23 września 2010

Ciemna strona miasta

Image and video hosting by tylkokuznia.info


Image and video hosting by tylkokuznia.info


Image and video hosting by tylkokuznia.info


Image and video hosting by tylkokuznia.info


Image and video hosting by tylkokuznia.info


Image and video hosting by tylkokuznia.info


Image and video hosting by tylkokuznia.info


Image and video hosting by tylkokuznia.info


Image and video hosting by tylkokuznia.info


Image and video hosting by tylkokuznia.info


Image and video hosting by tylkokuznia.info


Image and video hosting by tylkokuznia.info


Image and video hosting by tylkokuznia.info


Image and video hosting by tylkokuznia.info


Image and video hosting by tylkokuznia.info


Image and video hosting by tylkokuznia.info


Image and video hosting by tylkokuznia.info


Image and video hosting by tylkokuznia.info


Image and video hosting by tylkokuznia.info


Image and video hosting by tylkokuznia.info

Jak przygotować projekt i wniosek o dotację?

Od 30 września do 1 października 2010 r. w godzinach od 16:00 do 20:00 Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej (ul. Klasztorna 9) odbędzie się szkolenie pn. "Przygotowanie projektu i wniosku o dotację".

Tematyka szkolenia obejmuje:


- definicje projektu, programu, wniosku
- formalne aspekty wniosku o dofinansowanie
- informacje o źródłach finansowania
- wytyczne grantodawców
- konstrukcja projektu: analiza problemów, analiza celów, definiowanie rezultatów projektu
- metody działania, realizacji projektu
- beneficjenci
- czas realizacji, zasady tworzenia harmonogramu
- budżet projektu, zasady budżetowania, pojęcie kwalifikowalności poszczególnych wydatków, przykład budżetu
- metody monitoringu i ewaluacji, wskaźniki

***


Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, posiłek i poczęstunek podczas szkolenia, certyfikat ukończenia szkolenia, dobrą atmosferę i wysoki poziom merytoryczny prowadzonych zajęć.

Termin szkolenia:


Dzień 1. 30 września 2010 (czwartek), godz. 16:00-20:00

Dzień 2. 1 października 2010 (piątek), godz. 16:00-20:00

Miejsce szkolenia:


Kuźnia Raciborska, sala szkoleniowa Dom Kultury, ul. Klasztorna 9, które odbędzie się w dniach 30 IX-1 X 2010 r. (czwartek, piątek) w godz. od 16:00 do 20:00.

***


W celu zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu, prosimy do 27 września 2010 r. wysłać maila na adres its.raciborz@gmail.com lub osobiście do biura Inkubatora Trzeciego Sektora przy ul. Ocickiej 4 w Raciborzu.

***


Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać pod w/w adresem mailowym lub pod numerem telefonu (32) 417-85-56, od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:00.

Trener:


Piotr Dominiak, socjolog, animator społeczno-kulturalny, absolwent Szkoły Liderów Organizacji Pozarządowych oraz Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych, koordynator i ekspert Inkubatora Trzeciego Sektora, prezes Raciborskiego Stowarzyszenia Kulturalnego ASK, członek zarządu Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego, twórca i koordynator wielu projektów społecznych i kulturalnych o charakterze lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

***


Szkolenie jest realizowane we współpracy z Domem Kultury w Kuźni Raciborskiej.


Organizator szkolenia:


Inkubator Trzeciego Sektora prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka "Tęcza" w Raciborzu.

***


Szkolenie jest realizowane w ramach projektu "NGO to jest to!", który jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

19 września 2010

Dzień Działkowca na ROD "Krokus"

Impreza stała się też okazją do nagrodzenia najlepszych działkowiczów. Wśród pań, które reprezentują ogród podczas corocznych dożynek znalazły się: Stefania Mieszko, Barbara Kwiatkowska, Grażyna Wnuk i Małgorzata Kuźmińska. Specjalne nagrody powędrowały również do osób, który wniosły duży wkład w rozwój działek. A byli to: Grażyna Migdał, Wojciech Kuźmiński, Brunon Gumienny, Jerzy Jary, Tadeusz Grabowski i Bogusław Kras.

Festynu nie udałoby się zorganizować, gdyby nie pomoc sponsorów, wśród których znaleźli się: ZPM "Maxpol", Witold Cęcek, Piekarnia Jana Kucharczyka, Państwo Kasztowie, Państwo Grabowscy (kiosk "Mini-Max") i Sklep "Lewiatan".

Image and video hosting by TinyPic


Prezes ROD "Krokus" Jan Staniszewski i Zbigniew Klimaszewski


Image and video hosting by tylkokuznia.info


Image and video hosting by tylkokuznia.info


Image and video hosting by tylkokuznia.info


Image and video hosting by tylkokuznia.info


Elżbieta Kamińska i Tadeusz Grabowski


Image and video hosting by tylkokuznia.info


Od lewej: Stefania Mieszko, Małgorzata Kuźmińska, Barbara Kwiatkowska i Grażyna Wnuk


Image and video hosting by tylkokuznia.info


Grażyna Migdał


Image and video hosting by tylkokuznia.info


Tadeusz Grabowski


Image and video hosting by tylkokuznia.info


Jerzy Jary


Image and video hosting by tylkokuznia.info


Brunon Gumienny


Image and video hosting by tylkokuznia.info


Wojciech Kuźmiński


Image and video hosting by tylkokuznia.info


Grillował Grzegorz Jaworski


Image and video hosting by tylkokuznia.info


Image and video hosting by tylkokuznia.info


Image and video hosting by tylkokuznia.info


Image and video hosting by tylkokuznia.info