30 października 2011

Ocalić od zapomnienia - VI kwesta - AKTUALIZACJA

27 października 2011

Będą kwestować po raz szósty

W dniach od 29 października do 1 listopada przed bramą cmentarza parafialnego w Kuźni Raciborskiej odbędzie zbiórka funduszy na rzecz renowacji zabytków architektury cmentarnej.

Kwesta odbędzie się już po raz szósty. Organizatorem przedsięwzięcia jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Raciborskiej - Koło w Kuźni Raciborskiej. Zbiórka z roku na rok przynosi coraz większe wyniki. Od 2100 zł w roku 2006 po 4500 zł w roku 2010. Wzrastająca z roku na rok kwota sprawiła, że w ciągu pięciu lat wolontariusze zebrali w sumie 17 tys. zł.


Coraz lepsze rezultaty, to również wynik wielkiej ofiarności naszego społeczeństwa, którzy widząc z roku na rok wyraźne postępy w pracach renowacyjnych przy nagrobkach z przełomu XIX i XX w. nie szczędzą grosza i wrzucają do puszek nie tyle więcej, co po kilka razy.


Za uzyskane do tej pory pieniądze renowacji poddano 16 nagrobnych obiektów. Wśród nich są takie, które trzeba było remontować niemal od podstaw, jak również te, które wymagały tylko drobnych prac konserwacyjnych. Należy także wyraźnie podkreślić, że uzyskane w trakcie zbiórek pieniądze - poza remontem pomników - przeznaczane są na zakup zniczy, tabliczek informacyjnych, znajdujących się przy wyremontowanych nagrobkach czy cegiełek, które otrzymuje każdy darczyńca, gdy tylko wspomoże naszą akcję. A kwesta - jak zaznacza wielu mieszkańców - już na stałe wpisała się w kalendarz kuźniańskich wydarzeń.


Miejscem tegorocznej zbiórki - jak co roku - będzie rejon cmentarza parafialnego w Kuźni Raciborskiej. Wolontariusze (członkowie TMZR oraz nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych) zaopatrzeni w imienne identyfikatory oraz puszki stać będą przed bramą kuźniańskiej nekropolii.


Zmianie w stosunku do ubiegłego roku ulegnie termin kwesty. W związku z tym, że 1 listopada przypada we wtorek, pierwszy dzień zbiórki rozpocznie się już w południe w sobotę, 29 października, a zakończy w Święto Zmarłych około godz. 20:00. Szczegółowy harmonogram przebiegu kwesty przedstawiać się będzie następująco:


- 29 października (sobota): godz. 12:00-18:00
- 30 października (niedziela): godz. 8:00-20:00
- 31 października (poniedziałek): godz. 8:00-20:00
- 1 listopada (wtorek): godz. 8:00-20:00


Patronat Honorowy nad akcją - tradycyjnie - objął opolski historyk prof. zw. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja. Hasłem przewodnim kwesty będą natomiast słowa byłego rektora Uniwersytetu Opolskiego - "Cmentarze to kotwice pamięci".


Zbiórce tradycyjnie towarzyszyć będzie wystawa zdjęć dotycząca przebiegu prac renowacyjnych przy nagrobkach rodziny Kionczyk oraz małżeństwa Johanny i Ernsta Plewig.


Warto na koniec zaznaczyć, że w planach przyszłorocznej renowacji znajdzie się krzyż wykonany z piaskowca z 1899 r., znajdujący się pośrodku głównej alei tuż przy grobie długoletniego kuźniańskiego duszpasterza - ks. Józefa Hanuska.


/TMZR w Kuźni Raciborskiej/

26 października 2011

Odnowiono bramę kuźniańskiej nekropolii


25 października 2011

Ożywienie współpracy na linii Kuźnia Raciborska - Odry

22 października blisko 30-osobowa grupa kuźnian udała się do czeskiego miasteczka Odry, by zacieśnić partnerskie współdziałanie obu miejscowości.

Wyjazd odbył się w ramach projektu pn. "Czesko-polski most współpracy", na który miasto Odry uzyskało dotację z Funduszu mikroprojektów w Euroregionie Silesia. Jego celem jest nawiązanie współpracy pomiędzy zespołami zainteresowanymi podobną tematyką. Na projekt składa się m. in. spotkanie przedstawicieli organizacji z obu krajów (Odry i Kuźnia Raciborska, to miasta partnerskie), i utworzenie podstawy pod właściwą współpracę na poziomie poszczególnych stowarzyszeń i grup zainteresowań z obu stron granicy.


Koordynatorem wszelkich działań związanych z realizacją tego projektu po stronie polskiej jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej w osobach dyrektora Michała Fity oraz Anety Szczepanik-Paradowskiej. W wyjeździe do Czech polską delegację reprezentowali przedstawiciele następujących organizacji pozarządowych: Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych "Babiniec", Ochotnicza Straż Pożarna w Siedliskach, Związek Harcerstwa Polskiego - Hufiec Ziemi Raciborskiej im. Alojzego Wilka, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Koło w Kuźni Raciborskiej, Chór Parafialny im. św. Cecylii przy parafii św. Marii  Magdaleny w Kuźni Raciborskiej, Kuźniański Klub Artystów (malarze, rzeźbiarze, działacze sportowi), Chrześcijańskie Stowarzyszenie "Jerozolima", Zabytkowa Stacja Kolei Wąskotorowej w Rudach i Towarzystwo Miłośników Ziemi Raciborskiej - Koło w Kuźni Raciborskiej.

Inauguracja organów Berschdorfa

07 października 2011

Cmentarne pomniki odzyskują dawny blask

Renowacja trwała blisko miesiąc. Odbudowy - podobnie jak w przypadku mogiły rodziny Kionczyk - podjęła się firma S. Mirskiego i T. Połecia przy współudziale Ryszarda Chodynieckiego i Krzysztofa Sabata.


W zakres prac wchodził demontaż stylowych słupków wraz z łańcuchami oraz fundament wyznaczający granice grobu. W związku z tym, że od wielu lat był on rozsadzony przez rosnące obok drzewo, podjęto decyzję o skróceniu o pół metra obrębu mogiły, a tym samym przycięcia łańcuchów łączących żeliwne słupki. Fundament został wykonany z nowej, klinkierowej cegły.Szczególną uwagę należy zwrócić na gwiazdę, jaka znajduje się w samym środku wspomnianych łańcuchów. W nią to bowiem wpisane są trzy przedmioty: krzyż, kotwica i serce, co w sztuce sepulkralnej odczytuje się jako symbol wiary, nadziei i miłości.Wkrótce wewnętrzna część mogiły zostanie uzupełniona o świeżą ziemię oraz kwiaty. Końcowym etapem będzie pomalowanie znajdujących się na tablicy inskrypcji, dzięki czemu staną się one bardziej czytelne.


Całkowity koszt renowacji zamknął się w kwocie 2500 zł. W cenę tą wliczone zostały również drobne prace remontowe, polegające na podniesieniu pomników i uzupełnieniu ubytków w nagrobkach Elfriede, Susanne, Adolfa, Dorothei Schoenawy oraz Antoni Preis.

05 października 2011

"Inkubator aktywności lokalnej w powiecie raciborskim" - projekt CRIS i Urzędu Miejskiego

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS) oraz Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej zapraszają do udziału w projekcie: "Inkubator aktywności lokalnej w powiecie raciborskim".

Z oferty mogą skorzystać mieszkańcy i przedstawiciele instytucji działających na terenie gmin Kuźnia Raciborska, Nędza i Kornowac:
- osoby niezatrudnione, w wieku aktywności zawodowej (18-64 lata);
- osoby bezrobotne
- przedstawicieli organizacji pozarządowych, szkół, bibliotek, domów kultury itp.

Okres realizacji projektu: 1 października 2011 r. - 31 marca 2012 r.

Proponowane działania:

1. Szkolenia. Zorganizowanych zostanie 5 jednodniowych szkoleń z następujących zakresów tematycznych:
- Nowoczesne formy aktywizacji mieszkańców w społeczności lokalnej;
- Jak przygotować projekt i wypełnić wniosek o dofinansowanie?
- Pozyskiwanie funduszy na działalność;
- Finanse w projektach;
- Dodatkowo 1 szkolenie z tematu  ustalonego w trakcie projektu, po konsultacjach z uczestnikami (w zależności od zgłaszanych potrzeb).

Uczestnicy szkoleń otrzymają materiały szkoleniowe oraz certyfikat ich ukończenia.

2. Szkolenia e-learningowe. Do każdego szkolenia zostanie opracowanych 5 tematów, każdy na dwóch poziomach zaawansowania. E-learning będzie stanowił przygotowanie do szkoleń i ich uzupełnienie. Z tej formy wsparcia będą mogli korzystać wszyscy zainteresowani. Osoby, które przejdą szkolenie i poprawnie wypełnią test otrzymają certyfikaty.

3. Mobilny Punkt Doradczy. Dla uczestników projektu dostępne będzie doradztwo, prowadzone w dogodnym dla nich miejscu. Tematyka będzie dostosowana do zgłaszanych indywidualnych potrzeb (np. przygotowanie wniosku o dofinansowanie, sprawozdawczość, procedury prawno-administracyjne w organizacjach, promocja, rejestracja w KRS).

4. Newsletter. Rozsyłany raz w miesiącu w wersji elektronicznej, będzie informował o aktualnych konkursach dotacji, bezpłatnych szkoleniach, konferencjach itp.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Zapisy oraz szczegółowe informacje:

- Agnieszka Pytlik, Tel. (32) 739-55-12 wew. 104, e-mail: agnieszka.pytlik@cris.org.pl
- Marcin Gałuszka-Biernacki, Tel. (32) 419-13-75, e-mail: marcin.galuszka@umkuznia.pl

Zespół Psy Wojny z kuźnianami w składzie wystąpił u Kuby Wojewódzkiego


Fot.: Archiwum zespołu

J. Łuszcz: Wąskotorówka to doskonały produkt turystyczny