19 kwietnia 2021

Grupa Kapitałowa Rafamet podsumowuje 2020 rok i określa cele strategiczne na kolejne 12 miesięcy

GK Rafamet 2020 r. zamyka sprzedażą w wysokości około 116 milionów złotych (eksport stanowił 65 % sprzedaży). Spółka dominująca Rafamet S. A. osiągnęła w minionym roku zysk netto w wysokości 1,3 mln zł i był on o 0,5 mln zł wyższy w porównaniu do wyniku osiągniętego za 2019 rok.

 

- Rok 2020 - Rok COVID-19 zdewastował tradycyjne podejście do wypracowanych modeli biznesowych w firmach całego świata. Również Rafamet został skonfrontowany z wyzwaniami gospodarczymi w czasach pandemii. Niestety stan pandemii wirusa SARS-CoV-2 trwa nadal. "Czarne łabędzie" nie odleciały - mówi E. Longin Wons, prezes zarządu Fabryki Obrabiarek Rafamet S. A. - Z uwagi na mutacje wirusa SARS-CoV-2, obawy dotyczące wpływu kolejnych fal pandemii na kondycję finansowo-ekonomiczną firm na całym świecie w roku 2021 są nadal aktualne. Chodzi przede wszystkim o obawy przerwania międzynarodowego łańcucha dostaw, skuteczność finansowych programów stymulacyjnych wprowadzanych przez poszczególne państwa, które mają odrzucić strach przed nowymi inwestycjami oraz tempo znoszenia restrykcyjnych obostrzeń w przemieszczaniu się ludzi (pracowników) pomiędzy poszczególnymi państwami. Koszt funkcjonowania firm w warunkach pandemii (kwarantanny, zwiększona absencja chorobowa, koszy profilaktyki COVID-19, etc.) oraz w okresie jej wycofywania się (cyfryzacja, usprawnianie działalności) stanowią kolejne wyzwania, którym muszą sprostać firmy zakładające możliwość przezwyciężenia tego ogromnego kryzysu w dłuższym okresie. Jesteśmy i chcemy być optymistami więc zakładamy, że wyraźne wychodzenie świata z kryzysu COVID-19 nastąpi na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2021 - dodaje prezes E. Longin Wons.

Pomimo otoczenia zewnętrznego w postaci COVID-19, celem działań zarządczych Spółki w roku 2021, będzie realizacja wybranych celów nowej polityki przemysłowej kraju. W tym przede wszystkim poprzez kreowanie projektów innowacyjnych oraz paradoksalnie "wykorzystanie" trudnego okresu COVID-19 na przeprowadzenie kilku znaczących inwestycji maszynowych, których celem będzie usprawnienie procesu technologicznego w firmie, połączonego z poprawą efektywności i produktywności pracy całej firmy (elementy Strategii Produktywności NPPK). - Chcemy, aby innowacje oraz wzrost produktywności jako strategiczne wyzwania rozwojowe firmy były obecne w codziennych jej działaniach, tak w zakresie myślenia o nowych produktach i rynkach, jak również w odniesieniu do modyfikacji kultury organizacyjnej firmy - wyjaśnia prezes zarządu Rafamet S. A.


Spółka nie wstrzymuje w roku 2021 inwestycji, planując ich wykonanie na wysokim poziomie. W wyniku tych inwestycji zostaną zwiększone parametry wydajnościowe pracy maszyn wydziałów obróbki skrawaniem oraz doposażone zostaną wydziały montażu oraz kontroli jakości w sprzęt przyspieszający realizację zadań produkcyjnych.

Odlewnia Rafamet - spółka w 100 % zależna od Rafamet S. A., jednak sprzedająca do spółki matki wyroby i usługi w wielkości jedynie 12 % swojej sprzedaży ogółem, zamknęła rok 2020 stratą netto na poziomie 2,7 mln zł. Wpływ na to, poza bardzo złą covidową koniunkturą w branży ciężkich, jednostkowych odlewów miała także dwukrotna awaria pieca odlewniczego w końcówce minionego roku. - Obecnie sytuacja w tym podmiocie jest opanowana, awaria została usunięta, notujemy istotny wzrost zamówień na wyroby odlewni. Co najistotniejsze ze strategicznego punktu widzenia dla Grupy Kapitałowej Rafamet, projekt badawczo - rozwojowy realizowany przez ten podmiot zależny pod nazwą "Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania wielkogabarytowych odlewów z żeliwa sferoidalnego o specjalnych własnościach w technologii Full Mould, dedykowanych produkcji narzędzi tłoczących w sektorze automotive", który otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, jest realizowany zgodnie z harmonogramem - uspokaja E. Longin Wons, pełniący równocześnie w Odlewni Rafamet Spółka z o. o funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Tekst: Magdalena Matusik / Adventure Media
Zdjęcie: Rafamet S. A.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz