09 czerwca 2017

Mieszkańcy zaproponowali nowe nazwy dla ulic objętych ustawą dekomunizacyjną

36 mieszkańców na liczące niemal 2000 osób Osiedle wzięło udział we wczorajszych konsultacjach społecznych w sprawie zmian nazw ulic, które odbyły się w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej.Zebranie otworzył burmistrz Paweł Macha informując zebranych o celu, w jakim zarządził przeprowadzenie konsultacji, po czym oddał głos sekretarzowi Dominikowi Klimankowi, który w zarysie przedstawił założenia tzw. ustawy dekomunizacyjnej (właśc. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej). 

W dalszej części zebrania odczytał również propozycje zmian nazw ulic, jakie napłynęły do Urzędu Miejskiego drogą pisemną (petycje, wnioski). Wśród zaproponowanych przez mieszkańców nazw znalazły się m. in.: Czesława Miłosza, Marii Konopnickiej, Jana Kochanowskiego, 3 Maja, Al. Niepodległości, Al. Jana Pawła II, Leśna, Szkolna, Ignacego Jana Krasickiego, Osiedlowa, Spacerowa, Antona M. Schoenawy, ks. Richarda Hampla, Szczypiornistów, Mieczysława Nitefora, Senatorska, Główna, Gen. Sikorskiego, Alfonsa Górnika. 

Swoje propozycje składali również mieszkańcy obecni na zebraniu. I tu pojawiły się takie nazwy, jak: Kasztanowa (zamiast dotychczasowej Fornalskiej), Szkolna (w miejsce Świerczewskiego), Ku Przygodzie, Góry Zamkowej (propozycje nadesłane na pocztę portalu tylkokuznia.info), a także Cicha, Kwiatowa, Sportowa, Eryka Pchałka, Zofii Purol, Zbigniewa Wodeckiego, Metalowców, Odlewników itp. 

W trakcie zebrania głos zabrała również przewodnicząca Rady Miejskiej Sabina Chroboczek-Wierzchowska, mówiąc, że złożone propozycje powinno się wyważyć i brać pod uwagę tylko te, które mają najwięcej wskazań. Z kolei Zdzisław Czarnacki powiedział, że z doświadczenia wie, iż nazwy ulic najczęściej dopasowuje się do otoczenia, w jakim dana ulica się znajduje (np. jeśli rosną gdzieś kasztany, to ul. Kasztanowa itp.).

Po przedstawionych propozycjach sekretarz zarządził kilkuminutową przerwę, w czasie której mieszkańcy mogli podejść do rozstawionych stołów, na których znajdowały się kartki z konkretnymi propozycjami zmian nazw poszczególnych ulic. Swój podpis można było złożyć pod jedną propozycją dla danej ulicy (czyli jeśli dla np. dla ul. Świerczewskiego została zaproponowana nazwa ul. Szkolnej lub Czesława Miłosza, to można było podpisać się pod jedną z dwóch nazw). Nic natomiast nie stało na przeszkodzie, by np. mieszkaniec ul. Świerczewskiego podpisał się pod nową nazwą dla ul. Fornalskiej. 

Gdy podpisywanie list dobiegło końca, sekretarz zweryfikował szybko złożone podpisy, po czym ogłosił, że mieszkańcy opowiedzieli się za następującymi propozycjami nowych nazw ulic:

- ul. Świerczewskiego na ul. Szkolną (22 podpisy);
- ul. Findera na ul. Spacerową (16 podpisów);
- ul. Nowotki na ul. Leśną (16 podpisów);
- ul. Fornalskiej na ul. Kasztanową (14 podpisów);
- ul. J. Krasickiego na ul. Ignacego Jana Krasickiego (5 podpisów). 

Ostateczna decyzja należy oczywiście do Rady Miejskiej, która stosowne uchwały podejmie jeszcze w czerwcu.

Bartosz Kozina

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz