10 czerwca 2017

MKS "Sparta Gold Team" otrzyma dofinansowanie z rządowego programu "KLUB"

2030 małych i średnich klubów sportowych otrzyma dofinansowanie w ramach programu "KLUB" w 2017 roku. Jednym z pozytywnie zaopiniowanych wniosków znalazł się wniosek złożony przez Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego "Sparta Gold Team" Kuźnia Raciborska.W ramach rządowego programu "KLUB" MKS "SPARTA" otrzyma jednorazową dotację w wysokości 15 tys. złotych. Dofinansowanie zgodnie z wymogami programu zostanie przeznaczone na zakup sprzętu sportowego oraz szkolenie zawodników.

Program skierowany był do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Głównymi celami programu są:

1) upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży;
2) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej;
3) wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego - klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży;
4) inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży;
5) optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz