20 października 2015

Nagrody Burmistrza i awanse zawodowe dla gminnych nauczycieli i wychowawców

15 października z okazji przypadającego dzień wcześniej Dnia Edukacji Narodowej, w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej odbyło się spotkanie władz miasta z wyróżnionymi nauczycielami i dyrektorami szkół i przedszkoli.
W spotkaniu z przedstawicielami oświaty - poza burmistrzem Pawłem Machą i jego zastępczynią Gabrielą Tomik - uczestniczyli również zaproszeni goście: przewodnicząca Rady Miejskiej Sabina Chroboczek-Wierzchowska, przewodnicząca Komisji Oświaty Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej Elżbieta Kozłowska oraz radna i członek Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Rady Miejskiej Mariola Wajda.Spotkanie rozpoczęła Gabriela Tomik, która w swoim przemówieniu podkreśliła, jak ważną rolę w życiu każdego z nas odgrywa szkoła, która nie tylko kształci młodego człowieka, ale także wychowuje i wpływa na relacje z innymi. O ważnej roli oświaty w kształceniu młodych pokoleń oraz roli samorządu w utrzymywaniu edukacji na wysokim poziomie mówił burmistrz Paweł Macha oraz przewodnicząca Rady Miejskiej Sabina Chroboczek-Wierzchowska.Dzień Edukacji był okazją, aby wyróżnić nauczycieli i dyrektorów za szczególne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej i działalności pozaszkolnej. W Gminie Kuźnia Raciborska wyróżnienia otrzymali nauczyciele, którzy oprócz kierowania placówkami oświatowymi oraz wykonywaniem obowiązków dydaktyczno-wychowawczych podejmowali działania przyczyniające się do promocji szkoły i gminy oraz służyły lokalnej społeczności.


Doceniając działalność i zaangażowanie w 2015 w Gminie Kuźnia Raciborska Nagrodę Burmistrza otrzymali:

- Marzanna Buława - nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej;
- Wojciech Gdesz - nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej;
- Renata Domańska - dyrektor Przedszkola nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu;
- Kornelia Reichel - dyrektor Przedszkola nr 2 w Kuźni Raciborskiej;
- Kornelia Hoinza - dyrektor Przedszkola w Rudach;
- Kinga Apollo - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej;
- Adrian Plura - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rudach.

Podczas uroczystości wręczono Listy Gratulacyjne nauczycielom, którzy w minionym roku szkolnym uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego. Tytuł nauczyciela dyplomowanego w 2015 roku uzyskali: Ewa Kanak, Ewa Mucowska i Anna Panusz - nauczycielki wychowania przedszkolnego i nauczania wczesnoszkolnego w Przedszkolu Nr 2 w Kuźni Raciborskiej, Katarzyna Sadowska nauczycielka języka niemieckiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej oraz Beniamin Miera - nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rudach.W czasie spotkania wręczono również akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego Klaudii Trestce, nauczycielce wychowania przedszkolnego oraz nauczania wczesnoszkolnego w Przedszkolu Nr 1 w Kuźni Raciborskiej oraz Karolowi Skwarskiemu, nauczycielowi wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rudach. Z tej okazji nauczyciele mianowani w obecności wszystkich uczestników spotkania złożyli uroczyste ślubowanie.Szczególne podziękowania burmistrza za pracę, wspieranie dyrektorów szkół i zaangażowanie w rozwiązywaniu problemów oświatowych otrzymali: Bożena Zamkotowicz - zastępca dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej i Renata Sobczyk - zastępca dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rudach oraz dyrektorzy placówek niepublicznych: Edyta Depta - dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej w Budziskach i Halina Rogosz - dyrektor Społecznego Przedszkola w Budziskach.

Tekst i zdjęcia: UM w Kuźni Raciborskiej; oprac. BK

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz