27 września 2010

Katarzyna Słowiak wyróżniona przez BTA "Kompas" z Gdańska

Latem 2010 roku, Katarzyna Słowiak, uczennica Państwa Szkoły, brała udział w organizowanym przez nasze Biuro obozie "Interkamp". Mamy przyjemność poinformować, że Kasia w szczególny sposób wyróżniła się na obozie aktorskim. Doceniliśmy nie tylko jej talent, nieprzeciętne umiejętności i kreatywność, ale także optymizm i zaangażowanie w animację życia obozowego. Dla swoich rówieśników Kasia stanowiła zawsze wzór, a dla wychowawców i opiekunów była nieocenioną pomocą. Za swoją wspaniałą postawę na obozie, podczas Finałowego Pokazu, Kasia została nagrodzona "Interkampką" - nagrodą specjalną dla Uczestników wyróżniających się talentem, osobowością i pracowitością na obozie.

Tworząc projekt "Interkamp" chcieliśmy, aby połączył on naukę, twórczą zabawę i aktywny wypoczynek. Ideą przyświecającą powstaniu projektu "Interkamp" było zorganizowanie interdyscyplinarnych obozów, podczas których każdy znajdzie dziedzinę, w której mógłby się wyspecjalizować. Na podstawie naszych wieloletnich doświadczeń oraz najlepszych wzorców, staramy się tworzyć i organizować ciekawe programy artystyczne, medialne i komputerowe, pozwalające pogłębić zainteresowanie dzieci i młodzieży. Dzięki takim uczestnikom jak Kasia wierzymy, że nasze działania mają sens. Jej nieograniczona wyobraźnia była dla nas inspiracją, a nieustający głód wiedzy wyzwaniem, któremu - mamy nadzieję - udało nam się sprostać.

Gratulujemy Państwa Szkole sukcesów edukacyjnych i wychowawczych oraz życzymy radości i satysfakcji z wielkiej Przygody, jaką jest spotkanie i obcowanie z tak zdolnymi, młodymi ludźmi jak Kasia. Wychowanie człowieka kulturalnego, tolerancyjnego, wrażliwego, odpowiedzialnego za siebie i innych to misja, którą Państwa Szkoła wypełnia wzorowo. Mamy wielką nadzieję, że godne reprezentowanie przez Kasię barw Szkoły zostanie przez Państwa docenione, a o jej sukcesach dowie się Kadra Pedagogiczna oraz rówieśnicy.

Z poważaniem,
Agnieszka Cheba
Koordynator Projektu "Interkamp"

Image and video hosting by tylkokuznia.info


***


Katarzyna Słowiak - w roku szkolnym 2009/2010 pełniła obowiązki przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. J. Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej, reprezentowała społeczność uczniowską podczas zebrań, apeli i akademii. Przygotowywała i prowadziła uroczystości szkolne. Bardzo aktywnie działała w Samorządzie. Nadzorowała prace nad redakcją szkolnej gazetki "Okiem ucznia", wchodziła w skład zespołu redakcyjnego. Była inicjatorką różnorodnych konkursów szkolnych, zabaw i dyskotek dla dzieci. Służyła radą i pomocą młodszym koleżankom i kolegom. Była uczennicą bardzo dobrą, zawsze wzorową, prawdziwym wzorem do naśladowania dla młodszych kolegów i rówieśników.

Jest to osoba o bardzo wysokiej kulturze osobistej, aktywna, chętna do pracy i pełna pomysłów. Jako szkoła jesteśmy dumni, że w taki właśnie sposób dała się poznać nie tylko naszej szkolnej społeczności.

Obecnie Kasia jest uczennicą I klasy Gimnazjum nr 1 w Raciborzu.

3 komentarze: