23 września 2010

Jak przygotować projekt i wniosek o dotację?

Od 30 września do 1 października 2010 r. w godzinach od 16:00 do 20:00 Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej (ul. Klasztorna 9) odbędzie się szkolenie pn. "Przygotowanie projektu i wniosku o dotację".

Tematyka szkolenia obejmuje:


- definicje projektu, programu, wniosku
- formalne aspekty wniosku o dofinansowanie
- informacje o źródłach finansowania
- wytyczne grantodawców
- konstrukcja projektu: analiza problemów, analiza celów, definiowanie rezultatów projektu
- metody działania, realizacji projektu
- beneficjenci
- czas realizacji, zasady tworzenia harmonogramu
- budżet projektu, zasady budżetowania, pojęcie kwalifikowalności poszczególnych wydatków, przykład budżetu
- metody monitoringu i ewaluacji, wskaźniki

***


Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, posiłek i poczęstunek podczas szkolenia, certyfikat ukończenia szkolenia, dobrą atmosferę i wysoki poziom merytoryczny prowadzonych zajęć.

Termin szkolenia:


Dzień 1. 30 września 2010 (czwartek), godz. 16:00-20:00

Dzień 2. 1 października 2010 (piątek), godz. 16:00-20:00

Miejsce szkolenia:


Kuźnia Raciborska, sala szkoleniowa Dom Kultury, ul. Klasztorna 9, które odbędzie się w dniach 30 IX-1 X 2010 r. (czwartek, piątek) w godz. od 16:00 do 20:00.

***


W celu zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu, prosimy do 27 września 2010 r. wysłać maila na adres its.raciborz@gmail.com lub osobiście do biura Inkubatora Trzeciego Sektora przy ul. Ocickiej 4 w Raciborzu.

***


Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać pod w/w adresem mailowym lub pod numerem telefonu (32) 417-85-56, od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:00.

Trener:


Piotr Dominiak, socjolog, animator społeczno-kulturalny, absolwent Szkoły Liderów Organizacji Pozarządowych oraz Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych, koordynator i ekspert Inkubatora Trzeciego Sektora, prezes Raciborskiego Stowarzyszenia Kulturalnego ASK, członek zarządu Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego, twórca i koordynator wielu projektów społecznych i kulturalnych o charakterze lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

***


Szkolenie jest realizowane we współpracy z Domem Kultury w Kuźni Raciborskiej.


Organizator szkolenia:


Inkubator Trzeciego Sektora prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka "Tęcza" w Raciborzu.

***


Szkolenie jest realizowane w ramach projektu "NGO to jest to!", który jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz