30 sierpnia 2023

Partnerskie dożynki w Odrach

Dzień przed dożynkami powiatowymi, które odbyły się w Krzyżanowicach, w sobotę, 26 sierpnia święto plonów odbyło się w partnerskim mieście Odry w Republice Czeskiej. Także i tu udział wzięła delegacja z Gminy Kuźnia Raciborska.


Jak czytamy w informacji zamieszczonej przez magistrat w mediach społecznościowych, w programie uroczystości miejskich dożynek znalazła się wystawa sprzętu rolniczego, tradycyjny korowód, poświęcenie wieńca dożynkowego, wystąpienia okolicznościowe oraz dożynkowy festyn.
Gminę Kuźnia Raciborska reprezentowali: burmistrz Paweł Macha, przewodniczący Rady Miejskiej Gerard Depta, przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kuźni Raciborskiej oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Jankowicach wraz z sołtysem sołectwa Jankowice Norbertem Gacką. Delegacja została przyjęta przez starostę (burmistrza) miasta Odry Libora Helisa.

oprac. BK; fot. UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz