29 czerwca 2023

Mieszkańcy Jankowic będą mieli zestaw festynowy

We wtorek, 27 czerwca w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach podpisana została umowa udzielenia pomocy finansowej na realizację zadnia pod nazwą "Zakup zestawu festynowego do integracji mieszkańców sołectwa Jankowice".


Pomoc finansowa będzie pochodzić z budżetu województwa śląskiego i stanowić będzie formę dotacji celowej udzielonej Gminie Kuźnia Raciborska w ramach Marszałkowskiego Konkursu "Inicjatywa Sołecka" w 2023 roku. Podpisanie umowy odbyło się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, a jej sygnatariuszami z ramienia kuźniańskiego ratusza byli burmistrz Paweł Macha oraz skarbnik Anna Szostak.


Zwieńczeniem podpisania dokumentu było odebranie czeku. Poza władzami samorządowymi Gminę reprezentował także sołtys Jankowic Norbert Gacka. Wysokość udzielonego dofinansowania wynosi: 32 576 zł, z kolei koszt całego zadania wynosi 40.720,00 zł.

oprac. BK; fot. UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz