30 kwietnia 2021

Rafamet S. A. na rzecz zrównoważonego rozwoju

Rafamet S. A. z Kuźni Raciborskiej dołączył do grona podmiotów, które doceniają i stosują w praktyce idee zrównoważonego rozwoju, zdefiniowane przez United Nations Global Compact.

 

- Dostosowujemy nasze praktyki biznesowe do standardów zrównoważonego rozwoju w jego czterech głównych obszarach. Mowa o prawach człowieka, prawach pracowniczych, ochronie środowiska oraz przeciwdziałaniu korupcji - mówi prezes zarządu firmy Rafamet S. A., E. Longin Wons.

Rafamet S. A. należy do ścisłej czołówki światowych przedsiębiorstw specjalizujących się w produkcji obrabiarek specjalnych do obróbki kolejowych zestawów kołowych. Firma jest także cenionym dostawcą wielkogabarytowych obrabiarek specjalistycznych dla odbiorców w przemyśle maszynowym, energetycznym, stoczniowym, hutniczym, lotniczym oraz obronnym. Przedsiębiorstwo dołączyło do grona podmiotów ceniących i praktykujących idee zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważony rozwój
Prawa człowieka, prawa pracownicze, ochrona środowiska i przeciwdziałanie korupcji - to cztery obszary zrównoważonego rozwoju, do których swoje działania biznesowe dostosowuje firma Rafamet S. A. - Traktujemy przestrzeganie praw człowieka jako podstawowy element etycznego biznesu, który od lat rozwijamy w niemal 80 krajach całego świata. Charakter prowadzonej przez nas działalności i jej zasięg geograficzny potwierdza, że respektujemy różnorodność pochodzenia, rasy, płci, kultury, wieku i stanu cywilnego, a także przekonań religijnych, politycznych i przynależności do organizacji społecznych i zawodowych - informuje E. Longin Wons, prezes zarządu firmy Rafamet S. A. dodając jednocześnie, że w przedsiębiorstwie zatrudnione są także osoby spoza Polski, które pracują z rynkami zagranicznymi.


Niezwykle istotnym aspektem zrównoważonego rozwoju jest prowadzenie działalności zakładającej świadome i odpowiednio ukształtowane relacje między wzrostem gospodarczym, dbałością o środowiska naturalne, a także zdrowiem człowieka. - Jesteśmy świadomi wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne. Rafamet S. A. działa w sposób dla środowiska przyjazny, realizując procesy ukierunkowane na doskonalenie metod zapobiegania negatywnym skutkom oddziaływania na nie. Elementem strategii działalności firmy jest utrzymanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego, zgodnego z normą ISO 14001 - dodaje E. Longin Wons.

Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, stosowanie w procesach produkcyjnych surowców i technologii sprawdzonych pod względem bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska, ograniczenia emisji zanieczyszczeń - to tylko niektóre z zobowiązań środowiskowych, które realizuje firma Rafamet S. A. - To dla nas bardzo ważne, aby działać z poszanowaniem środowiska naturalnego, podnosić świadomość pracowników firmy na temat ekologii, a także nieustannie ulepszać skuteczność Systemu Zarządzania - podsumowuje prezes zarządu Rafamet S. A.

Tekst: Adventure Media
Zdjęcie: Rafamet S. A.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz