02 kwietnia 2020

Remont chodników przy Arki Bożka i Klasztornej ukończony

Znajdujące się w fatalnym stanie chodniki przy ul. Arki Bożka i Klasztornej w Kuźni Raciborskiej zostały wyremontowane. Inwestorem była Gmina Kuźnia Raciborska, a wykonawca Firma Remontowo-Budowlana Jerzego Bandurskiego.

Przy ul. Arki Bożka 28 został wymieniony chodnik wokół bloku. Koszt wykonanych prac to 37.084,50 zł.Kolejna inwestycja to wymiana chodnika prowadzącego do Ośrodka Zdrowia pomiędzy ulicami Klasztorna i Arki Bożka. Wartość tej inwestycji to: 24.215,00 zł.W obu przypadkach zakres prac obejmował wymianę istniejących chodników wraz z wymianą podbudowy, obrzeży i krawężników. Wykonawcą robót była firma FRB Jerzy Bandurski.

UM Kuźnia Raciborska
fot. BK i UM

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz