16 marca 2020

Komunikat OSP w Kuźni Raciborskiej

Wobec ogłoszonej w całym kraju sytuacji epidemiologicznej, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźni Raciborskiej opublikował na stronie zarządzenie dotyczące funkcjonowania jednostki obowiązujące od 16 marca do odwołania.

Zarządzenie nr 1/2020

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia związanego z pandemią Prezes OSP Kuźnia Raciborska postanawia wprowadzić następujące zasady:

1. Zabrania się przebywania osób postronnych w budynku oraz świetlicy OSP Kuźnia Raciborska;
2. Wszystkich członków OSP Kuźnia Raciborska uprasza się o wstrzymanie spotkań niezwiązanych z funkcjonowaniem i wezwaniem do działań ratowniczych w budynku OSP Kuźnia Raciborska;
3. Podejmując działania ratownicze należy pamiętać o zasadach obowiązujących w postępowaniu przy zagrożeniu koronawirusem COVID-19;
4. Sprzęt wykorzystywany podczas działań należy dokładnie zdezynfekować i wyczyścić;
5. Po powrocie z działań należy jak najbardziej przestrzegać zasad higieny;
6. Jeżeli osoba podejrzewa u siebie objawy bądź jakiekolwiek zmiany zdrowotne jest zobowiązana do nieuczestniczenia w działaniach ratowniczych;
7. Osoby realizujące zadania wskazane przez Urząd Gminy Kuźnia Raciborska oraz osoby funkcyjne są zobowiązane do jak najkrótszego przebywania w obiekcie OSP Kuźnia Raciborska;
8. Uczestnictwo Pocztu Sztandarowego oraz delegacji OSP Kuźnia Raciborska zostaje wstrzymane do odwołania.

Niniejsze zasady obowiązują od 16 marca 2020 r. do odwołania. Niezastosowanie się do powyższych zasad skutkuje sankcjami zgodnie ze statutem OSP.

Przedstawione zasady nie mają na celu ograniczenia działalności jednostki ani utrudnienia życia jej członków. Kierujemy się dobrem kondycji zdrowotnej naszej i naszych rodzin, a także obowiązkiem, jaki realizujemy w trosce o bezpieczeństwo lokalnej społeczności. W obecnej sytuacji zdrowie jest najważniejsze, a co za tym idzie gotowość do podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych w każdej chwili.

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kuźni Raciborskiej
Krzysztof Grobelny

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz