03 kwietnia 2019

Policjanci przestrzegali uczniów przez narkotykami i dopalaczami

"Szkoda Ciebie na takie patoklimaty" - to hasło kampanii o charakterze edukacyjno-profilaktycznym pn. "Narkotyki i dopalacze zabijają". W poniedziałek w Szkole Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej uczniowie spotkali się z policjantami z Komendy Powiatowej w Raciborzu.


Funkcjonariusze powiatowej komendy przeprowadzili z uczniami pogadankę temat zagrożenia, jakie niosą ze sobą narkotyki i inne substancje chemiczne, jak dopalacze i zaprezentowali kampanię organizowaną jest przez MSWiA w ramach "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka".


Kampania ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia.

SP Kuźnia Raciborska
oprac. BK

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz