02 kwietnia 2019

Nieodpłatna pomoc prawna

Stowarzyszenie "DOGMA" z siedzibą w Katowicach jest organizacją pozarządową, która w 2019 r. prowadzi Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie powiatu raciborskiego, który znajduje się w Kuźni Raciborskiej przy ul. Klasztornej 9 (budynek MOKSiR).Z darmowej porady obywatelskiej może skorzystać każda osoba, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy. Oświadczenie takie składane jest osobie świadczącej nieodpłatne poradnictwo. Na poradę obowiązują zapisy, których można dokonać pod numerem telefonu: (32) 459-73-24.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz