25 września 2018

Szkoła u Wawrzynka stawia na bezpieczeństwo

W Szkole Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej duży nacisk kładziony jest na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci. W tym celu, uczniowie klas I-III udali się do MOKSiR na spotkanie z Policją, strażnikami Straży Ochrony Kolei oraz ratownikami medycznymi.


Funkcjonariusze przeprowadzili z dziećmi pogadankę na temat bezpiecznego poruszania się po ulicach miasta, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych i w okolicach przejazdów kolejowych. Dodatkowo omówili zasady bezpiecznej drogi do i ze szkoły, jak również przypomnieli o bezpiecznym korzystaniu z internetu, podstawowych zasadach udzielania pierwszej pomocy oraz o konieczności noszenia elementów odblaskowych.Na spotkaniu pojawił się także "Sznupek" - maskotka śląskiej policji, z którym dzieci mogły zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia.oprac. BK
fot. SP Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz