26 września 2018

Ruszyła modernizacja lokomotywowni i wagonowni na ZSKW w Rudach

Na terenie Zabytkowej Stacji Kolei Wąskotorowej w Rudach rozpoczęły się prace remontowe na budynku wagonowni i lokomotywowni. Modernizację czeka również budynek magazynowo-garażowego, który zostanie wykorzystany na pomieszczenie sali kinowej i konferencyjnej.


Prace są realizowane przy dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) Oś priorytetowa Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów dla działania 5.3. Dziedzictwo Kulturowe dla poddziałania 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe.


Wartość prac zgodnie z podpisanymi umowami wynosi 1.301195,39 zł.

UM Kuźnia Raciborska
Fot. B. Kozina

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz