27 kwietnia 2017

Uczniowie kuźniańskiego ZSO otrzymali stypendia za wyniki w nauce

W tym roku szkolnym po raz pierwszy zostały przyznane stypendia za wyniki w nauce. Nagrodzono uczniów z najwyższą średnią ocen w I półroczu oraz za inne osiągnięcia. Do laureatów należą: Wiktoria Szyra, Adam Zamkotowicz, Piotr Baron, Marek Czyszczoń i Patryk Szymik.


Stypendium jednorazowo w wysokości 1000 zł wręczył burmistrz Paweł Macha oraz dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej Kinga Apollo.

W szkole podstawowej wyróżniono: Wiktorię Szyrę i Adama Zamkotowicza. W gimnazjum stypendium otrzymali: Piotr Baron, Marek Czyszczoń i Patryk Szymik.


Takie same stypendia przyznane zostaną również uczniom, którzy uzyskają najwyższe średnie na zakończenie roku szkolnego. Dyrekcja zamierza kontynuować nagradzanie w ten sposób najlepszych uczniów, bo inwestycja w talenty opłaca się wszystkim.

Materiał nadesłany, oprac. BK

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz