25 listopada 2015

Podsumowanie projektu "Odra - rzeka, która łączy"

20 listopada w mieście Odry na Morawach, będącym miastem partnerskim Kuźni Raciborskiej, odbyło się uroczyste podsumowanie polsko-czeskiego projektu "Odra - rzeka, która łączy".
W spotkaniu uczestniczyli: Prezes Puvodi Odry, Przedsiębiorstwa Dorzecza Odry, władze miasta Odry, przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych oraz szkół. Kuźnię Raciborską reprezentowali: Radosław Kasprzyk - przewodniczący Komisji Budżetu Rady Miejskiej, Wojciech Gdesz - nauczyciel ZSO, koordynator projektu "Odra - rzeka, która łączy", Tomasz Jabłonka - nauczyciel ZSO oraz Jacek Gąska - reprezentujący na uroczystości MOKSiR w Kuźni Raciborskiej.


Podczas uroczystości zaprezentowano filmy nakręcone podczas projektu, omówiono jego główne założenia i osiągnięcia.


W imieniu burmistrza Pawła Machy głos zabrał Radosław Kasprzyk, dziękując władzom partnerskiego miasta za zaangażowanie przy realizacji projektów transgranicznych.


Następnie podsumowania projektu dokonał jego koordynator, Wojciech Gdesz. W swym wystąpieniu podkreślił wartość projektów transgranicznych dla życia lokalnych społeczności. W ciągu ostatnich dwóch lat udało się wspólnie zrealizować projekty na łączną kwotę ponad 100 tys. złotych. Dzięki nim młodzież uczestniczyła w obozach sportowych - narciarskim i rowerowym oraz zrealizowała wyprawę badawczą wzdłuż całego nurtu Odry. W. Gdesz podziękował również za zaangażowanie władzom obu miast, szczególnie za merytoryczną opiekę wiceburmistrz Gabrieli Tomik, dyrektorom partnerskich szkół - Kindze Apollo oraz Josefovi Hladnemu, nauczycielom pracującym przy projektach, czeskiemu koordynatorowi Radkowi Hendrychowi oraz Joannie Wrambie za nadzór finansowy nad nimi.

Na zakończenie spotkania przedstawiono plany następnych projektów, przeznaczonych dla społeczności partnerskich miast.

Jacek Gąska
Fot. Jindra Kunc

Czytaj również: 

- Gimnazjaliści z Kuźni pojadą rowerami wzdłuż Odry
- 100 km dziennie, czyli rowerem wzdłuż Odry
- Projekt "Odra - rzeka, która łączy" rozpoczęty!
- Kuźniańscy i oderscy uczniowie dotarli do Wrocławia
- Cztery "gumy" i ponad dobę w siodle. Gimnazjaliści z Kuźni już w Gryfinie
- Odra - rzeka, która połączyła rowerzystów

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz