30 czerwca 2010

TMZR wyremontuje kolejne nagrobki

Już niebawem rozpoczną się prace remontowe kolejnych obiektów, które znajdują się na kuźniańskiej nekropolii. W pierwszej kolejności, renowacji zostaną poddane tzw. mogiły bezimienne, usytuowane po lewej stronie cmentarza.

100626_remont_nagrobkow_bezimiennych_2.JPG


Piszę bezimienne, ponieważ nagrobki - poza fundamentami, wspornikiem pod tablicę inskrypcyjną oraz zdobionymi ogrodzeniami (te są już odrestaurowane) - nie zawierają nic więcej. Mogiły pochodzą najprawdopodobniej sprzed 1945 r., a to sprowadza się do tego, że do dziś nie zachowały się żadne dokumenty, w których odnotowano zgon pochowanych tam osób. Nawet najstarsi mieszkańcy Kuźni, do których zwracaliśmy się z prośbą o pomoc, nie pamiętają, kto w tych miejscach spoczywa.

100626_remont_nagrobkow_bezimiennych_3.JPG


Zdajemy sobie sprawę, że internet, to obecnie nieocenione i dalekobieżne źródło przekazu informacji, dlatego też prosimy osoby - głównie byłych mieszkańców Kuźni Raciborskiej, którzy osiedli gdzieś poza granicami naszego kraju - o pomoc w rozwiązaniu tej zagadki. A nuż może dzięki Państwa pomocy uda się dociec, czyje prochy spoczęły przed 1945 rokiem na kuźniańskiej nekropolii.

100626_remont_nagrobkow_bezimiennych_4.JPG


Miejsce mających wkrótce nastąpić prac remontowych zostało starannie zabezpieczone taśmą ostrzegawczą. Kontynuacja robót przewidziana jest na 10 lipca. O postępach prac renowacyjnych, będziemy informować na bieżąco.

A tak wyglądały omawiane mogiły przed rozpoczęciem prac renowacyjnych oraz po zdemontowaniu zdobionych ogrodzeń:

100626_remont_nagrobkow_bezimiennych_5.JPG


100626_remont_nagrobkow_bezimiennych_6.JPG


100626_remont_nagrobkow_bezimiennych_7.JPG


100626_remont_nagrobkow_bezimiennych_8.JPG


/Artykuł zaczerpnięty z portalu www.tmzr-kuznia.eu/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz