25 czerwca 2010

Burmistrz nagrodziła najlepszych uczniów

Image and video hosting by TinyPic


Damian Śmietana - uczeń wzorowy, brał udział drugim etapie konkursu interdyscyplinarnego. Ukończył Szkołę Młodego Ekologa. Zdobył najwyższą ilość punktów w szkolnym etapie konkursu z języka angielskiego The Globe. Jest aktywnym członkiem ZHP i przybocznym drużyny harcerskiej. Średnia ocen: 5,2 w klasie V i 5,36 w klasie VI. Ilość punktów na sprawdzianie kompetencji - 38.

Image and video hosting by TinyPic


Tymoteusz Malecha - uczeń wzorowo zachowujący się w szkole i poza nią. Aktywnie uczestniczył w licznych kołach zainteresowań. Zajął drugie miejsce w szkolnym konkursie j. angielskiego The Globe. Ilość punktów ze sprawdzianu - 36, średnia ocen: 5,0.

Image and video hosting by TinyPic


Agata Kocjan - uczennica zachowująca się wzorowo w szkole i poza nią. Osiągnęła bardzo dobre wyniki w nauce. Aktywnie działała w Szkole Młodego Ekologa. Osiągała sukcesy w konkursach plastycznych. Średnia ocen: 5,0 i 5,1 oraz 34 punkty ze sprawdzianu.

Image and video hosting by TinyPic


Patryk Żurek - osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce. Reprezentował szkołę w konkursie interdyscyplinarnym na szczeblu rejonowym. Aktywnie uczestniczył w zajęciach kółka literackiego. Odnosił sukcesy w Powiatowym Konkursie Matematycznym "Czar Par". Ze sprawdzianu kompetencji uzyskał 38 punktów, średnia ocen to 5,1 w klasie V i 5,3 w klasie VI.

Image and video hosting by TinyPic


Katarzyna Słowiak - pełniła obowiązki przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego, reprezentowała społeczność uczniowską podczas zebrań, apeli i akademii. Przygotowywała i prowadziła uroczystości szkolne. Nadzorowała prace nad redakcją szkolnej gazetki "Okiem ucznia", wchodziła w skład zespołu redakcyjnego. Była inicjatorką różnorodnych konkursów szkolnych, zabaw i dyskotek dla dzieci. Służyła radą i pomocą młodszym koleżankom i kolegom. Średnia ocen osiągniętych przez te uczennicę to 4,8 (kl. V) oraz 5,3 (kl. VI). Ilość punktów: 34.

Image and video hosting by TinyPic


Dominika Kalemba - uczennica wzorowa pod względem zachowania w szkole i poza nią. Osiągnęła bardzo dobre wyniki w nauce. Aktywnie działała w kółku literackim. Reprezentowała szkołę w Powiatowym Turnieju Piłki Ręcznej. 5,1 i 5,4 to średnia z klasie V i VI oraz 33 punkty ze sprawdzianu kompetencji.

Image and video hosting by TinyPic


Roman Kluger - uczestnik II etapu konkursu interdyscyplinarnego, zajął V miejsce w powiatowym konkursie matematyczno-ekologicznym "EKOMAT". Średnia ocen w klasie V: 5,27, w szóstej: 5,25; ilość punktów ze sprawdzianu - 36.

Image and video hosting by TinyPic


Szymon Krzyżanowski - otrzymał wyróżnienie w międzynarodowym konkursie matematycznym "Kangur", zajął też III miejsce w konkursie matematycznym o Puchar Prezydenta Raciborza. Uzyskane punkty ze sprawdzianu kompetencji - 39; średnia ocen: 5,0.
Klaudia Kieś - członkini chóru szkolnego "Crescendo", przewodnicząca klasy, jest również członkiem zespołu teatralnego "Gustliki" prowadzonego przez Barbarę Gromotkę. Odnosi także sukcesy sportowe: II miejsce w indywidualnych biegach przełajowych. Uzyskana średnia w klasie V i VI: 4,81 i 5,0. Ilość punktów - 35.

Image and video hosting by TinyPic


Michaela Bretsznajder - uczennica z bardzo dobrym zachowaniem, wyróżniająca się średnią ocen 5,0 (klasa V) oraz 5,27 (klasa VI). Ze sprawdzianu kompetencji uzyskała 36 punktów.

Image and video hosting by TinyPic


Monika Mamczur - uczestniczka kuratoryjnych konkursów przedmiotowych, konkursów na szczeblu gminy i powiatu. Monika, to uczennica o wysokiej kulturze osobistej, z wyjątkowym poczuciem odpowiedzialności za realizację powierzonych jej zadań, osiągająca wyróżniające wyniki w nauce. Jest osobą kreatywną, aktywną społecznie, działającą na rzecz klasy, szkoły i środowiska. Wolontariuszka. Uzyskała 85 punktów z egzaminu gimnazjalnego; średnia ocen: 5,0.

Image and video hosting by TinyPic


Alicja Zawada - osoba bardzo utalentowana, sumienna, uczynna, sympatyczna i bardzo lubiana wśród rówieśników. Przez wszystkie lata uczęszczania do szkoły uzyskiwała najwyższą średnią ocen oraz wzorowe zachowanie. Uczennica, mimo swej niepełnosprawności (jest osobą niesłyszącą), chętnie angażowała się w prace dodatkowe, pomoc w akcjach szkolnych i organizację imprez. Często wdrażała nowe pomysły. Alicja lubi rozwijać swoje zainteresowania. Chętnie uczestniczyła w konkursach przedmiotowych (szczególnie matematycznych, fizycznych - np. "Lwiątko"), olimpiadach. Jest uzdolniona również plastycznie. Często przygotowuje piękne prace plastyczne na konkursy (np. "Klasa ze snów"). Jej pasją jest również sport, dlatego uczęszcza na dodatkowe zajęcia sportowe, bierze udział w zawodach piłki ręcznej, biegach przełajowych i szachach na szczeblu powiatu, osiągając różne sukcesy.

Image and video hosting by TinyPic


Sara Smyczek - przewodnicząca szkoły, zajęła I miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Ziemi Raciborskiej, zaangażowana w pracę społeczną w szkole (biblioteka), brała udział w programie World Teach "Wakacje z angielskim" - gościła wolontariuszkę w domu podczas ubiegłorocznych wakacji. Tańczy w zespole tanecznym "Respect" (brała udział w licznych przeglądach i festiwalach); redaktorka szkolnej gazetki "Rudzik". Uzyskana średnia ocen: 5,25 (klasa II) i 5,31 (klasa III). Zdobyła 83 punkty z egzaminu gimnazjalnego oraz 46 punktów za język angielski).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz