02 lipca 2024

Walne Zgromadzenie w Rafamet S.A. Brak absolutorium za 2023 r.

24 czerwca Walne Zgromadzenie spółki Rafamet, w którym uczestniczył wyłącznie wspólnik większościowy, czyli Agencja Rozwoju Przemysłu, będąca spółką Skarbu Państwa, zadecydowało o braku absolutorium dla poprzedniego Zarządu Rafamet S.A.


Brak absolutorium jest prawnie sformalizowanym brakiem akceptacji dla działań poprzedniego Zarządu spółki Rafamet w 2023 r.

Należy zaznaczyć, że 3 czerwca 2024 r. Agencja Rozwoju Przemysłu, skierowała do poprzedniego Zarządu żądanie w sprawie uzupełnienia porządku obrad Walnego Zgromadzenia o punkt dotyczący zmian w Radzie Nadzorczej. Zwykle jest to sygnał o braku wcześniejszego porozumienia pomiędzy Wspólnikiem Większościowym, a Zarządem co do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Kilka dni później, 7 czerwca, Rada Nadzorcza odwołała poprzedniego prezesa, który następnie przepadł w konkursie na nowego prezesa Spółki. Nowy zarząd powołany został w piątek, 14 czerwca br.

Rafamet - hala montażu II (fot. Adventure Media)

Obecnie zamanifestowany przez Zgromadzenie Wspólników brak zaufania do działań poprzedniego Zarządu w 2023 r. każe przypuszczać, że w konsekwencji spółka Rafamet zostanie poddana audytowi, czyli szczegółowemu badaniu, które odpowie na pytania o obecny oraz przeszły stan spraw spółki, jak również o dotychczasową rzetelność zarządzania firmą. Ponadto audyt zweryfikuje, czy poprzedni Zarząd rzetelnie pilnował interesów akcjonariuszy, w tym Agencji Rozwoju Przemysłu, jako spółki Skarbu Państwa.

Warto zauważyć, że obecny zarząd wdraża już działania mające na celu uwzględnienie aspektu rentowności spółki w II półroczu br.

Materiał nadesłany / Adventure Media

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz