03 lipca 2024

Szkoły podstawowe w Gminie Kuźnia Raciborska z unijnym dofinansowaniem

Miło nam poinformować, że Szkoła Podstawowa im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej oraz Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Rudach decyzją Zarządu Województwa Śląskiego otrzymały dofinansowanie blisko 1 mln. zł na zajęcia dla uczniów.


Na stronie Urzędu Miejskiego czytamy: - Zarząd Województwa Śląskiego 28 czerwca podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyników oceny projektów w ramach naboru nr "FESL.06.02-IZ.01-020/23 Działanie 06.02. Kształcenie ogólne". 

Na wysokich miejscach wśród projektów wybranych do dofinansowania znalazły się dwa nasze projekty: "Wszyscy jesteśmy równi" - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej oraz "Równe szanse dla każdego ucznia" - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach.

Szkoła Podstawowa w Rudach (z lewej) i Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej (z prawej); fot. arch. portalu

[Projekty] będą realizowane w szkołach w latach szkolnych 2024/2025 i 2025/2026. Wartość projektów to: 1 036 222,68 zł. Dofinansowanie: 984 411,54 zł. W projekcie będą realizowane zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w formie zajęć dodatkowych.  Szkoły zostaną doposażone w nowoczesne i różnorodne pomoce dydaktyczne potrzebne w realizacji tych zajęć. Swoje umiejętności podniosą także nauczyciele.

źródło: UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz