05 marca 2024

Zebrania sprawozdawcze gminnych jednostek OSP. Raport z Turza i Jankowic

W sobotę, 24 lutego odbyły się kolejne zebrania sprawozdawcze w gminnych jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Tym razem swoje raporty przedstawili strażacy z Turza oraz Jankowic. Szczegóły poniżej.


OSP JANKOWICE:

Udział w zebraniu wziął m.in. burmistrz Paweł Macha, zastępca komendanta powiatowego PSP w Raciborzu st. bryg. Roland Kotula, prezes gminny ZOSP RP Edward Morciniec, komendant gminny ZOSP RP Krzysztof Bartoń, sołtys Norbert Gacka, radny Gerard Hanusek, zaproszeni goście oraz druhny i druhowie z jednostki OSP Jankowice.

Zasadniczym punktem spotkania było przedstawienie sprawozdania z działalności za 2023 rok. Omówiono także kwestie związaną z zakupem sprzętu i umundurowania bojowego, a także podsumowano działalność ratowniczo-gaśniczą. Naczelnik OSP Leszek Granieczny podziękował strażakom za ich poświęcenie dla pożarnictwa, udział w akcjach i innych imprezach organizowanych przez jednostkę.

Zebranie było również okazją do wręczenia odznaczeń. Brązowym medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa" odznaczono Mateusza Procka oraz Artura Szendzielorza.

Na zakończenie zebrania włodarz pogratulował wyróżnionym druhom, podziękował strażakom za zaangażowanie w działalność ratowniczo-gaśniczą, a także za pomoc na rzecz sołectwa i w zabezpieczaniu imprez organizowanych przez gminę.

OSP TURZE:

Tego samego dnia odbyło się zebranie w jednostce w Turzu. - W zebraniu - jak czytamy na stronie kuźniańskiego urzędu - uczestniczył burmistrz Paweł Macha, były zastępca komendanta powiatowego PSP w Raciborzu bryg. w stanie spoczynku Jan Krolik, przewodniczący Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej Gerard Depta, prezes gminny ZOSP RP Edward Morciniec, komendant gminny ZOSP RP Krzysztof Bartoń, zaproszeni goście oraz druhny i druhowie z jednostki OSP Turze.

Sprawozdanie z działalności za ubiegły rok przedstawił zgromadzonym prezes OSP Edward Piechula. Omówił ponadto zakupy sprzętu i umundurowania bojowego, a także podsumował działalność ratowniczo-gaśniczą jednostki. Podziękował również strażakom za ich poświęcenie dla pożarnictwa, udział w akcjach i innych imprezach organizowanych przez jednostkę. Przewodniczący Rady Miejskiej Gerard Depta złożył podziękowania w imieniu nieobecnej z powodu choroby sołtys Marceliny Waśniowskiej za zaangażowanie i pomoc strażaków na rzecz sołectwa.

W trakcie zebrania nie zabrakło wręczenia odznaczeń. W tym przypadku brązowym medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa" odznaczono Mateusza Kubicę oraz Romana Moscha. Wyróżnionym strażakom przyznano także odznakę "Za Wysługę Lat".

Na zakończenie zebrania burmistrz Macha pogratulował wyróżnionym druhnom i druhom, podziękował strażakom za zaangażowanie w działalność ratowniczo-gaśniczą, a także za pomoc na rzecz sołectwa i w zabezpieczaniu imprez organizowanych przez gminę.

oprac. BK; fot. UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz