05 marca 2024

Podsumowanie roku i przebudowa remizy. Zebranie sprawozdawcze w kuźniańskiej jednostce

W minioną sobotę, 2 marca odbył się ostatni cykl zebrań sprawozdawczych jednostek OSP z terenu Gminy Kuźnia Raciborska. Podsumowanie za ubiegły rok zaprezentowali tym razem ochotnicy z Kuźni Raciborskiej.


W spotkaniu tym uczestniczyli: burmistrz Paweł Macha, zastępca komendanta powiatowego PSP w Raciborzu st. bryg. Roland Kotula, prezes gminny ZOSP RP Edward Morciniec, komendant gminny ZOSP RP Krzysztof Bartoń, zaproszeni goście oraz druhny i druhowie z jednostki OSP Kuźnia Raciborska.

Podczas zebrania prezes OSP Krzysztof Grobelny przedstawił sprawozdanie z działalności za 2023 rok, omówił zakupy sprzętu i umundurowania bojowego, a także podsumował działalność ratowniczo-gaśniczą jednostki. Podziękował strażakom za ich poświęcenie dla pożarnictwa, za udział w akcjach i innych licznych imprezach organizowanych przez jednostkę. Do podziękowań dołączył się naczelnik OSP Paweł Wrzodak.

Podziękowania za działalność jednostki, która pod względem wyjazdów do działań ratowniczo-gaśniczych jest w czołówce powiatu, w imieniu komendanta powiatowego PSP w Raciborzu jak również swoim, przekazał zastępca komendanta st. bryg. Roland Kotula.

Zebranie było również okazją do zaprezentowania przez burmistrza Pawła Machę, uzgodnionego wcześniej ze strażakami, planu funkcjonalno-użytkowego dot. przebudowy remizy, który przewiduje wyburzenie części budynku z zachowaniem istniejącej części z garażami i wieżą oraz wybudowanie nowego budynku remizy OSP, co jest jednak uzależnione od zdolności finansowych gminy i pozyskania środków zewnętrznych.

Na zakończenie zebrania burmistrz podziękował wszystkim strażakom za zaangażowanie w działalność ratowniczo-gaśniczą, a także za pomoc w organizacji i w zabezpieczaniu imprez organizowanych przez gminę.

oprac. BK; fot. UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz