04 lipca 2023

Kuźnia Raciborska na XII Forum Szlaku Cysterskiego

W dniach 30 czerwca - 1 lipca w Owińskach i Wągrowcu odbyło się XII Forum Szlaku Cysterskiego. Organizatorem spotkania gmin cysterskich był powiat poznański, Gmina Wągrowiec oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich.

 

Gminę Kuźnia Raciborska, która w OSGC działa od samego początku, reprezentowali: wiceburmistrz Wojciech Gdesz oraz kierownik referatu edukacji, sportu i promocji Anna Mainusz. W obradach uczestniczyła także Rita Serafin, która jest Honorowym Członkiem Stowarzyszenia.


Forum odbywało się w wyremontowanym klasztorze pocysterskim w Owińskach, w którym obecnie znajduje się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych, wokół którego znajduje się Park Orientacji Przestrzennej oraz na terenie Gminy Wągrowiec, która bardzo różnorodnie wykorzystuje dziedzictwo cystersów w promocji, kulturze i turystyce.

W czasie obrad zgromadzenia ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich rozmawiano o kłopotach z certyfikacją Szlaku Cysterskiego w Europie, wyzwaniach i przyszłości działalności Stowarzyszenia.

UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz