18 marca 2023

Szkoła u Wawrzynka kuźnią talentów

Nic tak bardzo nie cieszy i nie napawa dumą, jak sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej osiągane tak na szczeblu lokalnym, jak i ogólnopolskim. Do nich należą bez wątpienia Błażej Rogalski, Jakub Głowski i Paulina Janosz.


Z dumą informujemy, że uczeń klasy 7 - Błażej Rogalski, w poniedziałek, 13 marca uzyskał awans do Finału Centralnego Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego. Tym samym znalazł się w gronie najlepszych 30 mówców w kraju, a 5 maja powalczy o miano najlepszego mówcy i Tytuł Laureata.

Od lewej: nauczyciel historii Wojciech Gdesz, Błażej Rogalski, Filip Gotzmann - uczniowie kuźniańskiej podstawówki i śląska kurator oświaty Urszula Bauer

Do konkursu Błażeja przygotowywał nauczyciel historii Wojciech Gdesz. W finale Błażej wygłosi mowę sądową, w której wykazać będzie musiał swój wielki talent krasomówczy oraz ogromną wiedzę.

***

Kolejnym uczniem, który rozsławia kuźniańską placówkę oświatową, jest szóstoklasista Jakub Głowski, który w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z historii, organizowanym przez Śląskiego Kuratora Oświaty uzyskał zaszczytny tytuł Finalisty!

Od lewej: dyr szkoły Kinga Apollo, Jakub Głowski i Wojciech Gdesz

W Finale Wojewódzkim Konkursu Jakub musiał wykazać się wiedzą z zakresu historii powszechnej XIX i XX wieku oraz wiedzy dotyczącej historii Śląska. Za sukcesem Jakuba - podobnie jak wspomnianego wyżej Błażeja - kryje się Wojciech Gdesz.

***

Z kolei wyróżnienie w kategorii klas 1-3 w Powiatowym Konkursie Plastycznym pn. "Moja Walentynka" uzyskała niedawno uczennica klasy 1b Paulina Janosz. Konkurs odbył się pod patronatem starosty raciborskiego Grzegorza Swobody.

Paulina Janosz z dyplomem i nagrodami za wyróżnioną pracę

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

oprac. BK; fot. SP Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz