01 czerwca 2022

Zbiornik "Kotlarnia" coraz bliżej. Dzięki niemu zniknie zagrożenie powodziowe

19 maja w siedzibie Wód Polskich w Warszawie odbyło się spotkanie dotyczące kolejnego etapu działań związanych z realizacją inwestycji pn. "Zbiornik przeciwpowodziowy Kotlarnia na rzece Bierawka".

 

W spotkaniu udział wzięli: sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Woś (w czasie pełnienia obowiązków ministra środowiska wydał pozytywną rekomendację dla tej inwestycji), prezes Wód Polskich Przemysław Daca, zastępca prezesa Wód Polskich ds. ochrony przed powodzią i suszą Krzysztof Woś, dyrektor generalny Lasów Państwowych Józef Kubica, wójt Gminy Bierawa Krzysztof Ficoń oraz burmistrz Kuźni Raciborskiej Paweł Macha.


To długo oczekiwana także przez naszych mieszkańców inwestycja. Daje ona nadzieję na uregulowanie problemów powodziowych generowanych przez rzekę Ruda. Inwestycja ta daje nadzieję na połączenie zbiornika rybnickiego z nowym projektowanym zbiornikiem, który będzie usytuowany na terenie wyrobiska Kopalni Piasku "Kotlarnia". To kolejny etap po opracowaniu nt. prawnych uwarunkowań budowy Zbiornika "Kotlarnia", którego autorem jest mgr Ksenia Starzec-Wiśniewska. 1 lipca 2021 r. podpisano w tej sprawie w Kuźni Raciborskiej list intencyjny.

Zbiornik to ważny obiekt retencyjny na mapie regionu, uwzględniony w projekcie "Stop suszy". Powstanie na powierzchni powyżej 900 ha, w miejscu dawnego wyrobiska kopalnianego piasku, a jego pojemność wyniesie ok. 42 mln m3. Całość inwestycji szacowna jest na ok. 150 mln zł. Podczas powodzi będzie mógł spłaszczyć falę powodziową na Odrze, natomiast podczas suszy uzupełni koryto Bierawki i poprawi stan wód gruntowych także w naszym lesie.

Takie jest także główne oczekiwanie Gminy Kuźnia Raciborska: odprowadzenie wezbrania powodziowego na rzece Ruda. Poza tym zbiornik Kotlarnia stanie się dostępnym dla mieszkańców i przyjezdnych terenem rekreacji i odpoczynku. Będzie to także impulsem do rozwoju turystyki i rekreacji w miejscowościach wokół zbiornika. Komitet Sterujący ma podejmować strategiczne decyzje w zakresie realizacji tej inwestycji.

UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz