18 października 2021

Nauka jest fajna. Szkoła u Wawrzynka z nowoczesną pracownią do fizyki i chemii

14 października, w Dniu Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej otwarto nowoczesne pracownie: fizyczną i chemiczną. Sale zostały wyposażone w meble, pomoce dydaktyczne i narzędzia technologiczne.

 

Wyposażenie zakupiono w ramach realizowanego przez szkołę projektu "Edukacja na miarę potrzeb - zajęcia wyrównawcze i rozwijające zainteresowania dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej".

W projekcie tym pozyskano 369 376,77 zł (całość projektu to 410 418,63 zł). Uczniowie już realizują dodatkowe zajęcia wyrównawcze i rozwijające zainteresowania językowe, przyrodnicze i matematyczne z elementami eksperymentu. Do prowadzenia tych właśnie zajęć zakupione zostały nowoczesne pomoce dydaktyczne. Pracownie wyposażone są w stoły multimedialne i tablice interaktywne. W pracowni fizycznej jest nowy wizualizer, stoły uczniowskie z gniazdami elektrycznymi i wszelakie pomoce do eksperymentów i doświadczeń fizycznych (m. in.: teleskop, klatka Faradaya, zestawy pomocy do optyki, mechaniki, i inne).W pracowni chemicznej przed nowoczesnymi stanowiskami dla uczniów stanęło dygestorium do bezpiecznego przeprowadzania doświadczeń oraz wiele pomocy do zgłębiania tajemnic chemii, budowy atomów, przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów oraz utrwalania zdobytej wiedzy. 


Uroczystego otwarcia sal dokonali wspólnie przedstawiciele Gminy Kuźnia Raciborska, szkoły, rady rodziców, uczniów oraz biura projektu. Dofinansowanie pozyskane dla szkoły w Kuźni Raciborskiej jest kolejnym pozyskanym dla oświaty gminnej. Wsparciem objęte są wszystkie placówki, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kuźnia Raciborska.


W czasie 2,5 roku (od maja 2019 - złożone projekty na przedszkola) do dziś - wszystkie placówki uzyskały wsparcie na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych (85 %). Wartość wszystkich projektów: 2 012683,05 zł (pozyskane dofinansowanie: 1 746902,50 zł).

UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz