18 października 2021

Polacy i Czesi rozmawiali o stworzeniu ośrodka turystycznego wokół kolei wąskotorowej

W środę, 13 października w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej odbyło się kolejne robocze spotkanie partnerów polsko-czeskiego projektu "Kolejka wąskotorowa - cel turystyczny", w którym udział wzięli przedstawiciele obu stron.

 

W trakcie spotkania omówiono postęp prac i zadania do realizacji według harmonogramu projektu na najbliżej miesiące. Projekt realizowany jest we współpracy z Úzkorozchodná trať Třemešná ve Slezsku - Osoblaha.

Celem projektu jest stworzenie rozległego ośrodka turystycznego, który łączy problematykę kolei wąskotorowej. Ośrodek turystyczny będzie składać się z zabytkowych budynków dworca kolejowego wzdłuż toru w Osobłodze i centrum multimedialnego w Kuźni Raciborskiej (stacja Rudy).


Budynki zostaną naprawione i powiązane z koleją wąskotorową. Zadania realizowane są w ramach projektu "Kolejka wąskotorowa - cel turystyczny"; numer projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001267, realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A CZ-PL.

Projekt realizowany będzie do września 2022 roku. Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 255 123,85 €.

UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz