22 września 2021

Uczniowie z Kuźni oddali hołd ofiarom zbrodni katyńskiej

17 września, w 82. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej wraz z nauczycielem historii Wojciechem Gdeszem oddali hołd ofiarom zbrodni katyńskiej.


Przypomnijmy, że najazd wojsk ZSRR na Polskę, był efektem paktu Ribbentrop - Mołotow, porozumienia zawartego 23 sierpnia 1939 r., który przewidywał podział terytorium II RP pomiędzy III Rzeszę a Związek Radziecki. Agresja wojsk sowieckich - prócz zajęcia części ziem polskich - zapoczątkowała także masowe wywózki Polaków zamieszkujących Kresów Wschodnie wgłąb ZSRR. Upamiętniając to wydarzenie, w 2013 r. Sejm RP podjął uchwałę ustanawiającą dzień 17 września Dniem Sybiraka. 


Oddając hołd ofiarom tamtych lat uczniowie od Wawrzynka będący pod opieką Wojciecha Gdesza zapalili znicz i złożyli kwiat pod Dębem Katyńskim znajdującym się w pobliżu kuźniańskiego Placu Zwycięstwa, a upamiętniającym płk. Hugona Mijakowskiego, jednego z kilkunastu tysięcy polskich oficerów zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Miednoje.

BK; fot. SP Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz