15 września 2021

Grupa Kapitałowa Rafamet opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2021 r.

Za I półrocze GK Rafamet odnotowała stratę w wysokości 2.369 tys. zł, wobec 3.339 tys. zł straty netto analogicznego okresu roku poprzedniego. Wydarzeniem okresu sprawozdawczego było anulowanie jednej z realizowanych umów handlowych.


Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w okresie 6sześciu miesięcy 2021 r. wyniosły 45.879 tys. zł i były niższe o 2.862 tys. zł od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie 2020 r.

Istotnymi zdarzeniami w omawianym okresie było zawarcie umów na dostawy obrabiarek dla odbiorców z Turcji, Czech i Węgier. Wydarzeniem okresu sprawozdawczego, które miało znaczenie w kwestii prezentacji wyników finansowych zarówno GK jak i Rafamet S. A. było anulowanie jednej z realizowanych umów handlowych. - W omawianym okresie miało miejsce zdarzenie o nietypowym charakterze, które wpłynęło na prezentację skróconego sprawozdania finansowe za ten okres. Chodzi o anulowanie przez sąd w Seulu umowy z Seul Metro Corporation na dostawę dwóch tokarek podtorowych typu UGE 300 N. Niestety to zdarzenie wywołało konieczność dokonania stosownych korekt bilansowych zarówno na dzień 30 czerwca 2021 r. jak i na 30 czerwca 2020 roku - mówi E. Longin Wons, prezes zarządu Rafamet S. A. -  W I półroczu br. spółki GK Rafamet pracowały poza opisanym przypadkiem normalnie tzn. kontynuowały produkcję oraz realizację zawartych kontraktów produkcyjnych, starając się eliminować zakłócenia w realizacji kontraktów wynikające z restrykcji COVID-19 oraz poważnej awarii pieca odlewniczego z końca roku 2020 - dodaje E. Longin Wons.


Jak dodaje prezes zarządu Rafamet S. A. dla oceny wyników finansowych podmiotów GK najbardziej właściwa jest analiza roczna. Rok 2021 jest okresem trudnym w kontekście precyzyjnego lokowania zdolności produkcyjnych. - W tym mogę tylko powtórzyć, że nasza niszowa działalność rządzi się swoimi prawami. Należy pamiętać, że jedną obrabiarkę do obróbki kół kolejowych produkujemy od 8-10 czy do 12 miesięcy w zależności od jej typu. Takich przedsięwzięć nie da się rozłożyć równomiernie. Zarówno pod względem realizacji, awansu produkcyjnego oraz osiąganego z tego tytułu wyniku finansowego chociażby z powodów technologicznych ograniczeń posiadanego parku maszynowego - mówi E. Longin Wons.

Grupa Kapitałowa stale poszukuje możliwości zwiększania skali kooperacji produkcyjnej, zwiększania własnych zdolności wydziałów obróbki mechanicznej poprzez zakupy maszynowe oraz podnoszenia poziomu zatrudnienia na wydziałach produkcyjnych.

Magdalena Matusik / Adventure Media

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz