27 września 2021

13. Śląska Brygada Obrony Terytorialnej otrzymała sztandar wojskowy. Ojcem chrzestnym burmistrz Paweł Macha

W niedzielę, 26 września, w 82. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego 13. Śląska Brygada Obrony Terytorialnej otrzymała sztandar wojskowy. Został on wręczony w Warszawie podczas centralnych obchodów święta Wojsk Obrony Terytorialnej.


Sztandar nadaje jednostce wojskowej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Obrony Narodowej.


Wręczenie sztandaru wojskowego jest jednym z najważniejszych wydarzeń w historii każdej jednostki wojskowej, dzień ten na stałe wpisuje się w jej historię. Sztandar jest znakiem jednostki wojskowej, jest on symbolem sławy wojennej i tradycji oraz wierności, honoru i męstwa, których Ojczyzna wymaga od swych żołnierzy. Obowiązkiem żołnierza jest bronić i strzec sztandaru jednostki wojskowej, w razie utraty sztandaru wskutek słabości ducha bojowego, jednostka ulega rozformowaniu.


- To dla nas wyjątkowa chwila, po trzech latach od sformowania Brygady otrzymujemy najważniejszy dla jednostki wojskowej symbol. Co dla nas bardzo ważne, jego fundatorem jest społeczeństwo śląskie, a to dla nas wielki dowód uznania i poparcia żołnierzy 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, którzy na co dzień starają się wspierać mieszkańców naszego regionu - powiedział dowódca 13. ŚBOT, płk Tomasz Białas.


Ojcem chrzestnym sztandaru jest Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska, Paweł Macha, a matką chrzestną wnuczka pierwszego Marszałka Sejmu Śląskiego, Konstantego Wolnego, Aleksandra Klocek.


Wspólnie z 13. ŚBOT swoje sztandary otrzymało również 5 innych brygad WOT. W Śląskiej Brygadzie OT służy obecnie ponad 1 600 żołnierzy. Nabór wciąż trwa i każdy może dołączyć do grona terytorialsów.


WOT opiera swój potencjał na żołnierzach-ochotnikach. Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy - WOT daje więc możliwość pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego ze służbą.


Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m. in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą.

Przekazanie sztandaru - materiał filmowy od 44. minuty

13. Śląska Brygada Obrony Terytorialnej jest pierwszą brygadą, w której służą psy poszukiwawcze i, w ramach której stworzono Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą, w skład której prócz psów i ich przewodników wchodzą planiści i nawigatorzy.

Monika Ligejka / 13. ŚBOT; screen z TVP Info

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz