06 kwietnia 2021

Nie żyje Urszula Niedźwiedź - wieloletnia główna księgowa Fabryki Obrabiarek Rafamet S. A.

Z żalem zawiadamiamy, że 3 kwietnia br., w wieku 59 lat, po ciężkiej chorobie zmarła Urszula Niedźwiedź - wieloletnia główna księgowa Fabryki Obrabiarek Rafamet S. A. w Kuźni Raciborskiej.

 

 "Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci".
Wisława Szymborska

Całe Jej życie zawodowe związane było ze służbami finansowo-księgowymi zakładu. Pracę podjęła w 1985 roku, po ukończeniu studiów na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Początkowo zatrudniona była w Dziale Finansowym, następnie w Dziale Rachunkowości Przemysłowej, a od roku 1989 pełniła funkcję Kierownika Działu Rachunkowości. Po ukończeniu podyplomowych studiów rachunkowości w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, w roku 2002 objęła stanowisko Głównej Księgowej i jednocześnie powołana została przez Zarząd Spółki do pełnienia funkcji Prokurenta. W 2007 roku była jedną z kluczowych osób odpowiedzialnych w Rafamet S. A. za wprowadzenie Spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Jako Główna Księgowa spółki publicznej stale podnosiła swoje kwalifikacje, między innymi poprzez ukończenie studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i kontroli finansowej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz uzyskanie Certyfikatu Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.


Pani Urszula Niedźwiedź miała dużą wiedzę, była rzetelna, lecz przede wszystkim wykonywała swoją pracę z dużym poświęceniem i zaangażowaniem. Zapamiętamy Ją jako osobę niezwykle ciepłą i pogodną, zawsze otwartą na  pomoc innym, cenioną i szanowaną przez przełożonych, a także bardzo lubianą przez współpracowników Koleżankę.

Z wyrazami współczucia dla Rodziny i Bliskich
Zarządy i Pracownicy Grupy Kapitałowej Rafamet

Materiał nadesłany / Adventure Media s. c.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz