18 marca 2021

Wkrótce rozpocznie się Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Dlaczego jest dla nas ważny?

1 kwietnia na terenie całego kraju rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Potrwa on do 30 czerwca br., a zebrane dane będą zbierane według stanu na 31 marca 2021 r. Dlaczego spis jest tak ważny dla nas wszystkich?


Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.

Wyniki uzyskane ze Spisu Powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno-ściekowej.


Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności, konieczne do złożenia wniosków i sporządzenia studiów wykonalności projektów lub do stworzenia biznesplanów, wykorzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m. in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu. To wydarzenie ma znaczenie dla nas wszystkich!


Interesuje cię, jakie pytania pojawią się w formularzu? Sprawdź i przygotuj się do samospisu!

UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz