24 czerwca 2020

Robocza wizyta premiera Morawieckiego w Turzu [VIDEO]

Remont dróg, modernizacja szkolnych pomieszczeń, zabezpieczenie przeciwpowodziowe, a wreszcie gaz dla gminy - do tych inwestycji przyczyniły się m. in. finanse z budżetu państwa. Podsumował to osobiście dziś w Turzu premier Mateusz Morawiecki.

Spotkanie, które odbyło się przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Turzu z udziałem przedstawicieli ogólnopolskich i lokalnych mediów trwało niespełna 10 minut. Głównym tematem było przede wszystkim zabezpieczenie przeciwpowodziowe gminy (prezes rady ministrów do Turza przyjechał prosto z wybudowanego niedawno zbiornika Racibórz Dolny). W trakcie spotkania podsumowano również współpracę z samorządem, w ramach której na przestrzeni ostatnich lat ze środków pozyskanych z budżetu państwa, przy wkładzie własnym środków gminnych, zostały wyremontowane m. in. odcinek drogi powiatowej w Turzu, drogi gminne: ul. Tartaczna i Kolejowa w Kuźni Raciborskiej, szatnie w Szkole Podstawowej im. Jana Wawrzynka (eliminacja trującego xylamitu), hala sportowa przy tym samym obiekcie, a także poprowadzenie nitki gazowej. Gmina została także objęta pomocą rządową po przejściu trąby powietrznej w lipcu 2017 r.


W spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim udział wzięli ponadto: senator Ewa Gawęda, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, starosta raciborski Grzegorz Swoboda, burmistrz Paweł Macha, wiceburmistrz Sylwia Brzezicka-Tesarczyk, przewodniczący Rady Miejskiej Radosław Kasprzyk i wójt Gminy Bierawa Krzysztof Ficoń.


Realizacja, tekst i zdjęcia: Bartosz Kozina

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz