25 czerwca 2020

Śląscy terytorialsi będą współpracować z policją

Porozumienie ​w tej sprawie podpisano dziś w Komendzie Wojewódzkiej Policji ​w Katowicach. Dokument podpisał dowódca 13. ŚBOT płk Tomasz Białas oraz Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, nadinsp. dr Krzysztof Justyński.

Porozumienie zakłada m. in. wspólne realizowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, a także wspólne szkolenia, udostępnienie bazy szkoleniowej czy też wzajemne udzielenie wparcia logistycznego. Dzięki porozumieniu dużo szybsza i łatwiejsza będzie też możliwość wykorzystania przez policję stworzonej w 13. ŚBOT Grupy ​Poszukiwawczo-Ratowniczej K9 WOT.


- Każde tego typu porozumienie jest po to by szybciej i skuteczniej pomagać lokalnej społeczności. W tym przypadku szczególnie mamy na myśli wsparcie policji w akcjach poszukiwawczych zarówno przez wykorzystanie naszej specjalistycznej grupy K9 WOT, jak i pozostałych żołnierzy OT, którzy są szkoleni z podstaw poszukiwania takich jak "tyraliera" czy "szybkie trójki" - powiedział po podpisaniu porozumienia płk Tomasz Białas.


Jak dodaje płk Białas, przykładem może tu być ostatnia akcja poszukiwawcza w Gliwicach, gdzie znając procedury zawarte w porozumieniu można było jeszcze przed jego podpisaniem szybko zareagować i wykorzystać potencjał WOT.

Podstawą porozumienia na szczeblu regionalnym jest porozumienie zawarte ​5 lutego 2020 r. między dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej a Komendantem Głównym Policji.

Monika Ligejka / 13. ŚBOT

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz