24 stycznia 2020

Zabytkowa kolumna z figurą Matki Boskiej w Rudach zostanie wyremontowana

Gmina Kuźnia Raciborska wraz z partnerskim miastem Odry w Republice Czeskiej pozyskała dofinansowanie z Euroregionu Silesia na realizację projektu "Szlak Matki Boskiej po obu stronach granicy".


Zadanie realizowane będzie w ramach projektu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia, w którym renowacji poddana zostanie kolumna z figurą Matki Boskiej w Rudach, znajdująca się na skrzyżowaniu dróg Rogera i Cysterskiej.Kolumna z figurą Najświętszej Marii Panny powstała około roku 1870 w stylu neobarokowym. Jej autorem był prawdopodobnie Jan Baltazar Janda. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem B/178/10.Dodatkowo projekt ma na celu zwiększyć odwiedzalność regionu oraz promować miasta partnerskie. W ramach projektu zostanie wydany folder o tematyce maryjnej na pograniczu polsko-czeskim z wyszczególnieniem terenu gminy.Zostanie również wykonana mapa z wytyczonym szlakiem maryjnym na pograniczu oraz w okresie realizacji projektu odbędzie się pielgrzymka do miasta Odry. Miasto partnerskie zrealizuje analogiczne działania po swojej stronie.


Całkowity koszt projektu to: 47.167,00 Eur z czego dofinansowanie to kwota 30.000,00 Eur (63,60 %).

UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz