05 stycznia 2020

Ruszyły prace nad gazyfikacją gminy

23 grudnia w sali USC w Kuźni Raciborskiej odbyło się spotkanie poświęcone gazyfikacji gminy, w trakcie którego strony biorące udział w wydarzeniu przekazały informację o rozpoczęciu inwestycji pn. "Gazyfikacja Gminy Kuźnia Raciborska - Budowa Gazociągu Średniego Ciśnienia".

W spotkaniu udział wzięli: Joanna Śnieżko-Barańska - zastępca dyrektora ds. wsparcia operacyjnego Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o., Marcin Główka - właściciel firmy "Instal-Tech" z Raciborza, która będzie realizowała inwestycję, Paweł Macha - burmistrz Kuźni Raciborskiej, Krzysztof Ficoń - wójt gminy Bierawa oraz Franciszek Marcol, który odczytał list ministra Michała Wosia z gratulacjami.


Strony przekazały informację o rozpoczęciu inwestycji pn.: "Gazyfikacja Gminy Kuźnia Raciborska - Budowa Gazociągu Średniego Ciśnienia".

Burmistrz Paweł Macha

Inwestycja obejmuje:

1) Zakres robót budowlano-montażowych:

- gazociąg średniego ciśnienia Dz 180 PE o długości około 15.531 metrów;
- gazociąg średniego ciśnienia Dz 160 PE o długości około 2.154 metry;
- gazociąg średniego ciśnienia Dz 110 PE o długości około 1.120 metrów;
- gazociąg średniego ciśnienia Dz 90 PE o długości około 1.939 metrów;
- gazociąg średniego ciśnienia Dz 63 PE o długości około 1.726 metrów.

Marcin Główka - właściciel firmy "Instal-Tech" z Raciborza

2) W pierwszej kolejności z uwagi na zaplanowany remont dróg powiatowych w miejscowości Turze i Budziska, realizowanych w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2019, będą realizowane prace związane z układaniem gazociągu przebiegającego przez te sołectwa, aby uniknąć konieczności rozbierania nowo wyremontowanych nawierzchni asfaltowych.

3) W ramach zadania wykonawca wykona wszelkie roboty budowlano-montażowe w zakresie:

- wykonanie wykopów pod przełączenia sieci gazowej,
- ułożenie gazociągu średniego ciśnienia,
- odbudowa nawierzchni po robotach gazociągowych,
- wykonanie zasypki wraz z odtworzeniem nawierzchni po wykonaniu przełączenia sieci,
- nadzory branżowe,
- realizacja zadania zgodnie z dokumentacją techniczną i złożoną ofertą.

Joanna Śnieżko-Barańska - zastępca dyrektora ds. wsparcia operacyjnego Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.

4) Planowany termin realizacji szesnaście miesięcy od dnia podpisania umów.

oprac. BK
fot. UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz