22 stycznia 2020

Dwa kuźniańskie bloki zostaną gruntownie zmodernizowane

Mowa o blokach przy ul. Kasztanowej 6 oraz Słowackiego 5, na remont których Gmina Kuźnia Raciborska otrzymała dofinansowanie. Koszt zadania to ponad pół miliona złotych, z czego 450 tys. to kwota dofinansowania. Realizacją zadania zajmie się ZGKiM.

Gmina Kuźnia Raciborska otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Poprawa parametrów efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w Gminie Kuźnia Raciborska" realizowany w ramach konkursu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 1.7. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego / 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych na terenie województwa śląskiego.

Realizatorem zadania będzie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej. Wartość zadania: 585.846,52 zł, a kwota dofinansowania: 453.637,18 zł. Warunkiem zgłoszenia nieruchomości do konkursu był udział własnościowy gminy w 100 % (nie można zgłaszać budynków z wykupionymi mieszkaniami).

Remont obiektu przy ul. Kasztanowej 6 przewiduje:

- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wg systemu lub innego o tych samych lub lepszych właściwościach technicznych. Grubość ocieplenia 14 cm. λ = 0,032 (ościeża w oknach i drzwiach styropian gr. 3 cm λ = 0,032);
- ocieplenie cokołu styropianem XPS gr 8 cm λ = 0,036;
- ocieplenie ścian wewnętrznych poddasza na klatce schodowej. Grubość ocieplenia 8 cm. λ = 0,032 (ościeża w drzwiach styropian gr. 3 cm λ = 0,032);
- ocieplenie stropu wewnętrznego pod nieogrzewanym poddaszem wełną mineralna gr. 20 cm λ = 0,035;
- ocieplenie dachu klatki schodowej wełną mineralną gr. 22 cm λ = 0,035;
- montaż okna połaciowego na klatce schodowej 78 x 118 cm.;
- wymiana drzwi zewnętrznych do budynku;
- wymiana okien w piwnicy;
- wymiana stolarki okiennej 1 szt. (1. piętro);
- montaż doświetlaczy piwnicznych;
- wymiana drzwi na poddasze w klatce schodowej;
- wykonanie nowych tynków silikonowych barwionych w masie;
- demontaż i montaż istniejących urządzeń znajdujących się na elewacji (skrzynki elektryczne, anteny satelitarne itp.);
- wymiana rynien i rur spustowych w 100 % na nowe ocynk, wykonanie podłączeń na wszystkich rurach deszczowych z rur ciśnieniowych, kielichowych zgodnie z wymaganiami wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej;
- remont kominów: skucie tynków, tynkowanie na nowo i malowanie;
- remont daszku nad wejściem;
- remont balkonów, malowanie balustrad na balkonach;
- demontaż starych i montaż nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej;
- rozebranie istniejącej opaski z płyt chodnikowych. Wykonanie opaski wokół budynku o szerokości 50 cm z kostki betonowej gr. 6 cm wraz z obrzeżami.Zdjęcie budynku (stan obecny) i wizualizacja po modernizacji

Remont obiektu przy ul. Słowackiego 5 przewiduje:

- osuszanie fundamentów metodą iniekcji krystalicznej wraz z izolacją przeciwwilgociową;
- ocieplenie ścian piwnic oraz cokołu styropianem XPS gr. 10 cm λ = 0,032;
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wg systemu lub innego o tych samych lub lepszych właściwościach technicznych. Grubość ocieplenia 16 cm. λ = 0,035 (ościeża w oknach i drzwiach  styropian gr. 5 cm λ = 0,035);
- ocieplenie stropu nad piętrem 1. na poddaszu wraz z podestem z płyt OSB;
- skucie luźnych tynków i gzymsów na elewacji;
- wymiana stolarki okiennej, oprócz trzech okien na parterze;
- wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej;
- montaż kratek wentylacyjnych w okrągłych otworach na poddaszu;
- wykonanie nowych tynków silikatowo-silikonowych barwionych w masie;
- demontaż i montaż istniejących urządzeń znajdujących się na elewacji (skrzynki gaz i elektryczne, anteny satelitarne, reklamy itp.);
- wymiana rynien i rur spustowych w 100 % na nowe ocynk, wykonanie podłączeń na wszystkich rurach deszczowych z rur ciśnieniowych, kielichowych zgodnie z wymaganiami wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej;
- wykonanie opaski wokół budynku o szerokości 50 cm z kostki betonowej gr. 6 cm.;
- demontaż starych i montaż nowych obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej;
- wydzielenie pomieszczenia kotłowni na poddaszu;
- likwidacja pieców kaflowych wraz z uzupełnieniem ubytków w posadzce.Zdjęcie budynku (stan obecny) i wizualizacja po modernizacji

Dodatkowo w budynku przy ul. Słowackiego 5 powstaną 3 mieszkania: 2 na parterze, 1 na I piętrze.

UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz