15 stycznia 2020

13. Śląska Brygada Obrony Terytorialnej przedstawiła plan działań na 2020 rok

Śląska Brygada Obrony Terytorialnej w 2020 roku nie zwalnia tempa. Przed 13. ŚBOT blisko 40 weekendów, podczas których odbywać się będą szkolenia rotacyjne, 12 szkoleń podstawowych i 4 szkolenia poligonowe.


W ciągu 365 dni tego roku nie zabraknie także szkoleń instruktorskich oraz specjalistycznych, w tym rozwijających pilotażową Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą K9 WOT.


Już dziś w ramach akcji "Ferie z WOT" 13. Śląskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, jak i w czterech innych brygadach OT ruszyło pierwsze w tym roku szkolenie podstawowe. Rozpoczęło je 45 kandydatów na żołnierzy. Większość z nich to uczniowie, którzy przerwę w szkolnych obowiązkach wykorzystają na szkolenie podstawowe, po którym złożą przysięgę wojskową i rozpoczną służbę w WOT.


W 2019 roku z projektu "Ferie z WOT" skorzystało 700 ochotników. Blisko połowa z nich była uczniami lub studentami. Deklarowali oni, że do podjęcia decyzji o założeniu munduru skłoniło ich dopasowanie terminu szkolenia do zimowej przerwy międzysemestralnej. Od kilku lat w WOT obserwowane jest stale rosnące zainteresowanie służbą młodych osób - w tym uczniów powyżej 18. roku życia oraz studentów. Ten trend jest jeszcze wyraźniej widoczny w okresie ferii zimowych oraz wakacji.


Podczas 16 dni szkolenia, największy nacisk położony będzie na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, taktykę oraz zasad zachowania na polu walki. Kandydaci nauczą się też udzielania pierwszej pomocy oraz topografii. "Szesnastkę" kończy przysięga wojskowa. Wcześniej będą oni jednak musieli przejść tak zwaną "pętlę taktyczną" - to swego rodzaju egzamin weryfikujący zdobyte do tej pory umiejętności.


13. Śląska Brygada Obrony Terytorialnej rozpoczęła formowanie w 2018 roku. Obecnie w województwie śląskim służy ponad 840 terytorialsów.

WOT opiera swój potencjał na żołnierzach - ochotnikach. Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy - WOT daje więc możliwość pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego ze służbą.


Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m. in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych.

W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą.

Monika Ligejka / 13. ŚBOT

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz