19 grudnia 2019

Uczniowie kuźniańskiej podstawówki biorą udział w projekcie Politechniki Śląskiej

Najlepsi uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej z klas VI-VIII biorą udział w projekcie realizowanym przez Politechnikę Śląską, którego celem jest nauka kreatywności i sztuki krytycznego myślenia.

Projekt pn. "Kompleksowe wsparcie społeczności lokalnych i instytucji samorządowych w ramach trzeciej misji uczelni", w całości prowadzony jest przez wykładowców zabrzańskiej uczelni, pod kierownictwem dr hab. Aleksandry Kuzior, prof. PŚ, prodziekana ds. studenckich i kierownika Katedry Stosowanych Nauk Społecznych. W trakcie zajęć uczniowie nauczą się podstaw myślenia koncepcyjnego, transformacyjnego i innowacyjnego, przekonują się, jak wielką rolę odgrywa kreatywność w rozwoju mechatroniki, w wykorzystaniu czasu wolnego i w pracy.Wykładowcy prowadzą także zajęcia warsztatowe dotyczące selektywnego i krytycznego korzystania z zasobów edukacyjnych, asertywności i sztuki argumentacji oraz empatii. 40-godzinne zajęcia na Politechnice Śląskiej w Zabrzu, które odbywają się w soboty zostaną zwieńczone dwudniowym wyjazdem edukacyjnym do Centrum Nauki "Kopernik" w Warszawie. Wyjazd ma na celu rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych poprzez m. in. zajęcia w pracowniach eksperymentalnych, astronomicznych, czy też udział w warsztatach matematycznych.- Dla młodych ludzi z małych miejscowości projekt ten jest ogromną szansą na wyrównanie szans edukacyjnych, przełamanie ewentualnych kompleksów i udowodnienie sobie samemu, że dla chcącego nie ma nic trudnego. Jestem przekonana, że uczniowie naszej szkoły biorący udział w tym projekcie zostaną zainspirowani do twórczego myślenia, kreatywnego i analitycznego podejścia do problemów. Będą współpracowali ze sobą w poszukiwaniu rozwiązań różnych problemów, umiejętnie wykorzystają swoje zainteresowania i pasje - mówi koordynator szkolny Sabina Chroboczek-Wierzchowska.

SP Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz