30 grudnia 2019

Ulice Cysterska i Sobieskiego w Rudach do remontu

23 grudnia w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej otwarto oferty na realizację inwestycji "Przebudowa drogi gminnej ul. Cysterska i ul. Sobieskiego w Rudach" w formule "zaprojektuj i wybuduj".


Do przetargu przystąpiły cztery firmy. Dwie ze złożonych ofert mieszczą się w zaplanowanym budżecie na realizację inwestycji.

Oferty zostaną niezwłocznie sprawdzone i bez zbędnej zwłoki przy dotrzymaniu wszystkich ustawowych terminów zostanie ogłoszone rozstrzygnięcie postępowania.

W ramach realizowanego projektu planuje się wykonać kompleksową przebudowę ulicy Cysterskiej i Sobieskiego wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Powstańców do mostu na rzece Ruda.

UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz