04 października 2019

Trwają prace remontowe w pomieszczeniach szatni u Wawrzynka

Od kilku tygodni na najniższym poziomie budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej trwają prace remontowe związane z utworzeniem pomieszczeń szatni w piwnicy obiektu. Zakrojone na szeroką skalę roboty powoli zmierzają do końca.


Przypomnijmy, że w zakres remontu obejmuje:

- rozbiórkę istniejącej posadzki w pomieszczeniach piwnicy i wykonanie nowej posadzki z płytek gresowych wraz z cokolikami;
- utylizacja materiałów z rozbiórki wraz z dostarczeniem inwestorowi karty przekazania odpadów potwierdzającej odpowiedzenie zagospodarowanie odpadów;
- wykonanie nowych posadzek;
- wykonanie dylatacji posadzki poprzez dylatację obwodową z pianki poliuretanowej szer. 20 cm i przeciwskurczową pola 5 m na 5 m;- ułożenie płytki gresowej 30 cm x 30 cm wraz z cokolikami z płytek o szerokości 7 cm (płytki gresowe, mrozoodporne, antypoślizgowe R 11, ścieralność min. IV);
- skucie pasa tynku na ścianach po obwodzie licząc od poziomu istniejącego podłoża, na ścianach, filarach, pilastrach (przyjęto gr. ok. 3 cm na wysokości 20 cm);
- usunięcie materiałów z rozbiórki;
- wywóz materiałów z rozbiórki do utylizacji lub na wysypisko;
- wykonanie na istniejących ścianach i sufitach piwnic powłok z gładzi gipsowych wraz z malowaniem;
- wykonanie lamperii malowanej farbą olejną do wysokości h=1,6 m;
- wykonanie otworów wentylacyjnych w ścianach zewnętrznych w szatniach szt. 12 z obsadzeniem kratek wentylacyjnych;
- oczyszczenie i malowanie istniejącej stolarki drzwiowej w piwnicach;
- wykonanie wejść do boksów szatni przez obmurowanie otworów do pomieszczeń szatni z gazobetonu gr. 12 cm i osadzeniem drzwi o szerokości 100 cm do każdego boksu (ilość wejść 17 szt.);


- demontaż krat szatni z wykonaniem nowej ścianki z siatki na konstrukcji z profili zamkniętych dzielących pomieszczenie szatni na boksy wg dokumentacji rysunkowej;
- tynkowanie wraz z gładzią i malowaniem otworów do pomieszczeń szatni;
- wykonanie instalacji elektrycznej w szatniach poprzez demontaż starych łączników ściennych i montaż nowych wraz z wymianą opraw oświetleniowych na oprawy z oświetleniem ledowym w pomieszczeniach szatni.


Wykonawcą robót jest Firma Remontowo-Budowlana Jerzy Bandurski.
Wartość zamówienia wynosi 419.999,99 zł.

oprac. BK
fot. UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz