04 października 2019

GK Rafamet podała wyniki finansowe za I półrocze 2019 roku

Grupa Kapitałowa Rafamet podsumowuje wyniki finansowe uzyskane w I półroczu bieżącego roku. W tym okresie uzyskała ona przychody ze sprzedaży w wysokości 47 mln złotych.
Zarząd Spółki, przekazując raport półroczny wskazuje, że analiza stanu realizacji kontraktowych i przedkontraktowych zadań produkcyjnych po 30 czerwca br. oraz ich wycena budżetowa (w oparciu o najlepszą wiedzę i doświadczenie Zarządu Emitenta) pozwalają przyjąć założenie, iż wyniki finansowe GK Rafamet za cały rok 2019 będą dodatnie.


- Dla naszej Spółki najodpowiedniejsza w ocenie wyników finansowych jest perspektywa roczna. Dla przykładu, jedną obrabiarkę do obróbki kół kolejowych produkujemy 7-8 do 12 miesięcy (w zależności od typu maszyny), a nasze największe wielkogabarytowe obrabiarki karuzelowe wymagają 12-14 do 18 miesięcznego cyklu produkcyjnego. Dlatego też tego typu przedsięwzięcia produkcyjno-handlowe bardzo trudno jest równomiernie rozłożyć w czasie w korelacji do kosztów stałych ponoszonych miesięcznie przez firmę, niezależnie od realizowanej w danym okresie sprzedaży. W związku z tym, informacja, którą przekazaliśmy do wiadomości publicznej w formie korekty prognozy wyników finansowych za rok bieżący jest optymistyczna. Drugie półrocze br., a szczególnie czwarty kwartał roku (podobnie jak w latach ubiegłych) będzie dla Rafamet S. A. oraz całej Grupy kapitałowej lepszy pod względem realizacji wyników finansowych od wykonania za pierwsze półrocze 2019 roku. Wskazuje na to m. in. informacja Spółki o jej wyborze na dostawcę 6 obrabiarek do linii naprawczo-regeneracyjnej kolejowych zestawów kołowych dla Intercity Remtrak Spółka z o. o., o wartości łącznej 18 mln złotych. Takie kontrakty dają podstawy do realizacji zapowiedzianych prognoz sprzedażowo-finansowych na ten rok - dodaje E. Longin Wons, prezes Zarządu Rafamet S. A. z Kuźni Raciborskiej.

Autor tekstu: Magdalena Matusik / Adventure Media
Zdjęcia: Rafamet S. A.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz