10 maja 2019

Szerokie tory do kultury. Rudzka wąsokotrówka z kolejnym dofinansowaniem z UE

Prace remontowe w budynkach znajdujących się na terenie ZSKW w Rudach w celu poprawy stanu technicznego obiektów i ich udostępnianie zwiedzającym to założenie projektu, którego beneficjentem jest Gmina Kuźnia Raciborska, a realizatorem GOTiP w Rudach. Wartość dofinansowania z UE wynosi ponad 1 mln zł.


"Szerokie tory do kultury - inwestycja w Zabytkową Stację Kolejki Wąskotorowej w Rudach".

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V "Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów" Działanie 5.3 "dziedzictwo kulturowe".

Beneficjent: Gmina Kuźnia Raciborska
Realizator projektu: Gminny Ośrodek Turystyki i Promocji w Rudach
Wartość dofinansowania z UE: 1.086.678,65 zł.


Projekt polega na pracach remontowych w budynkach znajdujących się na terenie Zabytkowej Kolejki Wąskotorowej w celu poprawy stanu technicznego obiektów i ich udostępnianie zwiedzającym.

W wyniku realizacji projektu osiągnięty zostanie następujący cel: wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin oraz remont zabytków kolejki wąskotorowej w Rudach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz