10 maja 2019

OSP z Rud otrzymała dofinansowanie do zakupu nowego wozu bojowego

W czwartkowe popołudnie, 9 maja w Katowicach, burmistrz Paweł Macha wraz z naczelnikiem OSP Rudy Joachimem Dudkiem odebrali dokument przyznający wsparcie finansowe na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Rudach.Dofinansowanie pochodzi z budżetu Narodowego / Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz budżetu województwa.


Realizacja zadania była możliwa dzięki staraniom Łukasza Ruhe - wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w kadencji 2014-2018, 11 radnych obecnej kadencji oraz posła na Sejm RP Czesława Sobierajskiego.

***

Pierwszy wniosek do burmistrza o podjęcie działań w celu pozyskania nowego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rudy, jak również zabezpieczenia w budżecie środków na ten cel złożył 8 listopada zeszłego roku wspomniany wyżej Ł. Ruhe.


Z kolei 28 lutego br. do burmistrza został skierowany wniosek dotyczący zabezpieczenia z wolnych środków wkładu własnego na zakup średniego wozu bojowego złożyła grupa 11 radnych obecnej kadencji. We wniosku czytamy: "W roku 2019 wnioskujemy o kontynuację modernizacji wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska poprzez odpowiednie zabezpieczenie wkładu własnego do programu zakupu wozów strażackich ogłaszanego przez wojewódzkie zarządy PSP / OSP. Chcielibyśmy w ten sposób doprowadzić do wymiany średniego wozu strażackiego w sołectwie Rudy. W momencie otrzymania nowego wozu bojowego zobowiązać ww. jednostkę OSP Rudy do przekazania oczekiwanego obecnie przejściowego samochodu bojowego dla jednostki OSP Turze".


Pismo potwierdzające otrzymane dofinansowanie zostało sporządzone przed miesiącem, a czytamy w nim: "Uprzejmie informujemy, że na wniosek Gminy Kuźnia Raciborska zaopiniowany pozytywnie przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w ramach porozumienia Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska z 30 października 2015 r. ws. współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska zostało przyznane  dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudach w następujących kwotach:


- budżet Gminy: 300 tys zł;
- Narodowy / Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 100 tys. zł;
- dotacja Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego / Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: 260 tys. zł;
- budżet województwa: 100 tys. zł.

UM Kuźnia Raciborska
oprac. BK

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz